Menu
​Betere voorzieningen voor peuters

De VCP schaart zich achter de oproep voor betere voorzieningen voor peuters. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en bevorderen gelijke kansen. Bovendien ontstaat er voor ouders zo meer ruimte om te werken. Eerder pleitte de SER in een advies voor gericht investeren in jonge kinderen.

Platform Kindcentra
Diverse maatschappelijke organisaties in het Platform kindcentra vinden dat het kabinet meer moet doen voor de peutervoorzieningen. Het kabinet volstaat met investeringen in peuters met een achterstand, maar dat is niet genoeg. Met de partners in Platform Kindcentra ondersteunt de VCP het pleidooi van de brancheorganisaties, die oproepen te komen tot integrale voorzieningen voor alle peuters met een solide en kwalitatief goed aanbod. Met dit plan willen zij kansengelijkheid bieden aan alle peuters.

Gelijk goed van start
In het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ uit 2016 staat dat voorzieningen voor jonge kinderen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Bovendien verkleint het de kans op achterstanden en bevordert het gelijke kansen. Het Platform Kindcentra zegt volledig achter de conclusies van de SER de staan. ‘Laten we onze kinderen de kansen bieden die ze verdienen.’

Lees hier de brief van het Platform Kindcentra.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws