Menu
​Burgerinitiatief politiebonden op koers met tienduizenden handtekeningen

Het burgerinitiatief van vier politievakbonden voor een goed pensioen heeft al ruim 37.000 handtekeningen opgeleverd. De bonden willen er 40.000 verzamelen, want dat betekent dat de Tweede Kamer zich erover moet gaan buigen. Onder de initiatiefnemers van de actie van de politiebonden zijn de ACP en de VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.

Versobering
De politiebonden wijzen erop dat in tien jaar tijd de leeftijd waarop politiemensen gebruik kunnen maken van een fatsoenlijk pensioen met maar liefst zeven jaar omhoog is gegaan. De gevolgen van het langer doorwerken zetten volgens de initiatiefnemers de hele politieorganisatie onder druk. Politiemedewerkers zijn op oudere leeftijd slechts beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar fysiek en mentaal politiewerk.

Blokkades wegnemen
Volgens de initiatiefnemers moeten wettelijke blokkades moeten worden weggenomen om sectoraal ruimte te kunnen maken voor een goed (vroeg)pensioen. Dit is noodzakelijk en een randvoorwaarde om concrete CAO-afspraken te kunnen maken. De bonden pleiten voor flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen. Ook willen ze dat de fiscale boete wordt afgeschaft op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken. De VCP onderschrijft dat er per sector bekeken moet worden welke maatregelen passend zijn.

Integrale aanpak
De VCP pleit er in haar pensioenplan voor meer maatwerk mogelijk te maken, zodat de oude dag betaalbaar blijft en professionals plezier houden in hun werk. De VCP is voor een integrale aanpak waarbij de arbeidsmarkt en pensioen goed op elkaar aansluiten. Dat betekent dat langer of korter doorwerken mogelijk moet zijn en dat rekening wordt gehouden met wat mensen kunnen en willen. Hoe meer mensen actief blijven, hoe beter. “Maar dat kan alleen als het bestaande systeem flexibeler wordt en werkenden meer ruimte krijgen voor permanente ontwikkeling op de arbeidsmarkt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Steun jij het burgerinitiatief, klik dan hier om jouw handtekening te zetten. 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws