Menu
​De VCP maakt zich hard tegen invoering loondispensatie

VCP heeft gezamenlijk met FNV en CNV een brief aan de Tweede Kamer geschreven om de bezwaren voor loondispensatie nogmaals onder de aandacht te brengen. Loondispensatie heeft enorme negatieve gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Tweede Kamer is een petitie aangeboden tegen de maatregel.

Naar de prullenbak
“Kwetsbare mensen worden met loondispensatie in een lastige positie gebracht. Je zou verwachten dat in een inclusieve arbeidsmarkt ook mensen met een beperking als een volwaardige werknemers worden behandeld, maar daarvan is hier geen sprake. Zo blijft het bijstandsregime gelden en kunnen ze ook geen pensioen opbouwen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De bonden willen dan ook dat het voorstel van tafel gaat. Daarnaast staan in de brief uitgangspunten geformuleerd waar een regeling voor mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan moet voldoen.

Productiviteit
Staatssecretaris van Ark wil loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Dat betekent dat werknemers met een arbeidsbeperking voortaan betaald krijgen voor de gewerkte uren en enkel voor die uren worden aangevuld tot het minimumloon. Nu betalen werkgevers het cao-loon en ontvangen ze subsidie die het verschil tussen productiviteit en het minimumloon compenseert. Volgens het kabinet zorgt deze maatregel ervoor dat meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Aanstaande donderdag wordt het voorstel besproken in de Tweede Kamer.

Protest
Er is brede maatschappelijke kritiek op het voorstel. Diverse organisaties zijn initiatieven gestart om de invoering van loondispensatie tegen te gaan. Veertig organisaties waaronder de VCP hebben een gezamenlijk pamflet gestuurd naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet. De 40 organisaties roepen het kabinet op het loondispensatieplan te schrappen. ‘Het plan heeft negatieve gevolgen voor de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt en hun economische zelfstandigheid. Het is bovendien in strijd met mensenrechten’, zo staat in het pamflet.

Petitie
De petitie van jongerenorganisatie Wij staan op! is inmiddels meer dan 80.000 keer getekend. Ook de VCP ondersteunt deze petitie. Ook werkgevers zijn niet onverdeeld enthousiast. Uit onderzoek van Cedris blijkt dat 80% van de werkgevers positief tot zeer positief is over het huidige systeem loonkostensubsidie. In twee landelijke dagbladen is een advertentie geplaatst waarin het kabinet wordt opgeroepen de maatregel te schrappen. 

Lees hier de brief van de bonden, teken hier de petitie.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws