Menu

De overgang naar nieuwe vormen van energie vraagt om investeringen in menselijk kapitaal. Het kabinet moet voor de gevolgen van de energietransitie op de werkgelegenheid geld vrijmaken, zodat de transitie ook echt slaagt en werknemers in de toekomst verzekerd zijn van werk en inkomen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het ‘Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid’ dat de SER heeft opgesteld.

Arbeidsmarkt verandert
Uit het advies komt naar voren dat uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs bepaald niet vanzelf zal gaan. Er moet aandacht zijn voor banenverlies bij de afbouw van fossiele vormen van energie. Tegelijkertijd is er steeds meer krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk zal zijn om de juiste mensen te vinden voor nieuwe banen, zeker ook omdat de inhoud van het werk verandert. Zo is er een grote vraag naar technici en installateurs in de installatiesector. “Daarom is een integrale aanpak nodig waarin werving, baankwaliteit en scholing in samenhang worden opgepakt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Scholing voor de toekomst
Onderzoek wijst uit dat er relatief meer 45-plussers werkzaam zijn in betrokken sectoren bij de energietransitie en dat de instroom van jongeren beperkt is. Volgens de VCP is het van groot belang dat werkenden bij- of omscholing krijgen zodat ze mee kunnen blijven draaien op de arbeidsmarkt en aan de energietransitie een bijdrage kunnen leveren. “Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor het welslagen van de hele energietransitie. De overheid en bedrijfsleven moeten daar aan bijdragen en het werknemers makkelijker maken te investeren in zijn eigen loopbaan.” 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws