Menu
​Filmpje over gedragsregels bij fusie

De SER heeft een animatiefilm gemaakt over regels waaraan bedrijven zich moeten houden wanneer ze gaan fuseren. Het filmpje gaat onder meer in op de rol van de vakbonden bij een voorgenomen samenvoeging van twee ondernemingen. Een fusie heeft vaak gevolgen voor de positie van de werknemer. Daarom moeten vakbonden tijdig op de hoogte worden gebracht.

Tijdig informeren
Het filmpje behandelt de zogeheten Fusiegedragsregels van de SER. Naast de vakbonden moet ook de SER op de hoogte zijn van fusieplannen, ook in het onderwijs, de zorg of de non-profitsector. De vakbonden informeren de ondernemingsraad over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de bestuurder uitbrengen. Als de vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws