Menu
​Hoog tijd voor verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp

Uit cijfers van het CBS blijkt opnieuw dat veel zzp’ers geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. 41% heeft zelfs geen enkele voorziening getroffen. Van de zzp´ers in de groep met de laagste inkomens heeft zelfs 65% geen voorziening. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) baart het al jaren zorgen dat zo weinig zzp’ers een adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. “Het is goed dat er eindelijk een verplichting komt. Met een verplichting kunnen vanwege schaalgrootte en collectiviteit, de kosten voor een dergelijke verzekering betaalbaar worden voor alle inkomenscategorieën”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering hard nodig
In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zzp’ers. Het vandaag uitgebrachte CBS-onderzoek toont de noodzaak hiertoe wederom aan, aldus de VCP. Zzp’ers geven vaak aan vanwege de hoge kosten geen vrijwillige verzekering te hebben afgesloten. Ook het niet kunnen afsluiten van een verzekering, vanwege zware keuringseisen in de vrije markt op grond van de Wet Medische Keuring of leeftijd wordt als reden genoemd. “Met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt aan dit laatste een einde gemaakt en kunnen ook mensen met een verhoogd risico worden verzekerd. In de uitwerking zullen we daarnaast de kosten in het oog moeten houden, zodat het betaalbaar blijft”, zegt Heemskerk.

Gelijk speelveld
Het ongelijke speelveld tussen zzp’ers en werknemers is onwenselijk en zorgt voor concurrentie tussen deze groepen. Door een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het ongelijke speelveld verkleind, maar er is meer nodig volgens de VCP. “Ook fiscale aftrekmogelijkheden van zzp’ers en het niet verplicht opbouwen van pensioen dragen bij aan het ongelijke speelveld. Zzp’ers zijn daardoor aantrekkelijker voor werkgevers omdat zij zelf het risico en de kosten dragen, maar dit vaak niet doorberekenen in het uurtarief. Bovendien moeten eventuele uitzonderingen op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt zijn, anders zal er niks veranderen”, aldus Heemskerk. Het is daarnaast zorgelijk dat een derde van de zzp’ers verwacht het risico te kunnen afdekken met de waarde van de eigen woning. In de huidige oververhitte woningmarkt zal bij gedwongen woningverkoop bij arbeidsongeschiktheid, voor veel mensen geen goedkoper woonalternatief voorhanden zijn. Daarnaast is gebleken uit eerder onderzoek dat zzp’ers ook vaak een hogere hypotheek(schuld) hebben.

Risico’s worden afgewenteld
De risico’s worden afgewenteld op de maatschappij en daarmee op de belastingbetaler. Zzp’ers die geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid kunnen uiteindelijk enkel terugvallen op de bijstand, waar vaak niet of nauwelijks door deze groep aan is bijgedragen. Uit eerdere cijfers van het CBS blijkt namelijk dat 4 op de 10 zzp’ers geen inkomstenbelasting betalen, vanwege onder meer de zelfstandigenaftrek. “Dit is niet uit te leggen en onbegrijpelijk. Het wordt tijd dat dit gaat veranderen”, zegt Heemskerk.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws