Menu
​Keuzevrijheid pensioen: terughoudendheid is vereist

De VCP vindt het niet verstandig als mensen de mogelijkheid zouden krijgen om tijdelijk geen pensioenpremie te betalen. Aanleiding is een onderzoek van de AFM, waaruit blijkt dat 40 procent van de Nederlanders voorstander is van zo’n tijdelijke premiestop. Uit het onderzoek komt naar voren dat een premiestop lang niet altijd tot welvaartwinst leidt. Mensen die het theoretisch gezien wel zouden kunnen, doen het niet. En mensen bij wie een premiestop tot een tekort leidt bij pensionering juist wel.

Pensioen is voor later
De VCP vindt dat er uiterste terughoudendheid vereist is bij het gebruik van pensioen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het afbetalen van de hypotheek. Het is echt voor later, voor de deelnemer om in het inkomen te voorzien en voor de maatschappij om te voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op sociale voorzieningen. “Op het moment dat we verregaande keuzemogelijkheden toestaan, nemen we steeds meer afscheid van verplichtstelling, van collectiviteit en van solidariteit tussen generaties en zal een gedegen en betaalbaar pensioen voor velen steeds onbereikbaarder worden”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Wat vindt VCP van keuzevrijheid
Uit het AFM-onderzoek blijkt dat mensen zich laten leiden voor effecten op de korte termijn en geen oog hebben voor wat er daarna kan gebeuren. Keuzevrijheid en maatwerk hebben alleen zin als sprake is van goede begeleiding van de deelnemer en volledig inzicht in zijn vermogen en brede financiële situatie. Informeren alleen is onvoldoende en leidt er niet toe dat deelnemers hun gedrag aanpassen om de juiste keuze te maken. Bovendien gaat het bieden van keuzes en maatwerk gepaard met hoge kosten. De VCP verwacht dat er alleen winst, zonder forse risico’s kan worden behaald bij zeer gericht en bindend maatwerk bij pensionering.

Meer investeren in al bestaande keuzemogelijkheden
De VCP vindt dat er eerst meer geïnvesteerd moet worden in de al bestaande mogelijkheden die er bestaan op het gebied van keuzevrijheid en maatwerk, aangezien hier vooralsnog ook slechts zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt door deelnemers. De VCP heeft het dan over deeltijdpensioen, kantelconstructies (hoog-laag of laag-hoog pensioen) of het naar voren halen van pensioen ter overbrugging van een AOW-gat. 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws