Menu
​Kom in actie tegen werkstress!

Werkgevers moeten veel meer doen om stress onder hun personeel tegen te gaan. Bij veel bedrijven is de aanpak van werkdruk nog niet voldoende, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). ‘’Laat werkgevers daarom een goed beleid optuigen rondom stress”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Dat is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar ook voor de organisatie en de productie of diensten die ze leveren.”

Steeds meer flexibiliteit
De VCP reageert op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat stress veel voorkomt bij professionals, zoals artsen, onderwijzers en juristen. Volgens Van Holstein komen werknemers steeds meer onder druk te staan door een overvloed aan digitale informatiestromen, onzekerheid over de toekomst en toenemende flexibilisering. Ook wordt het steeds moeilijker om een goede balans te vinden tussen werk en privé. “Stress is beroepsziekte nummer 1 geworden. Het meeste ziekteverzuim wordt hierdoor veroorzaakt.”

Miljarden aan kosten
Werknemers moeten meer ruimte krijgen in hun werk, zodat zij goed hun grenzen kunnen aangeven, stelt de VCP. Dat is ook beter voor de samenleving als geheel. Een goede aanpak van stress scheelt de maatschappij miljarden euro’s, zowel aan loonkosten als aan zaken als ziektebehandeling en uitkeringen. Werkgevers moeten weten wat ze aan stress kunnen doen en hoe ze dat moeten doen. Dat betekent ten eerste zicht krijgen op de oorzaken, en vervolgens de juiste maatregelen treffen. Een juiste aanpak draagt ook bij aan duurzame inzetbaarheid, dat steeds belangrijker wordt.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws