Menu
​Laagste loonschalen voor banenafspraak

De Stichting van de Arbeid verzoekt decentraal overleg om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% wettelijk minimumloon voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen. In het Sociaal Akkoord 2013 zijn afspraken gemaakt om de duurzame participatie van mensen met een verminderd arbeidsvermogen als gevolg van een beperking en in het bijzonder jonggehandicapten te bevorderen.

Arbeidsbeperking
In 2014 deed de Stichting van de Arbeid al de aanbeveling aan cao-partijen om snel in de cao voldoende passende loonschalen tussen 100% en 120% wettelijk minimumloon af te spreken, te beginnen bij 100% wettelijk minimumloon. Deze zijn expliciet bedoeld voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Volgens de participatiewet kunnen die werknemers in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. De combinatie van de loonkostensubsidie met passende loonschalen bevordert de mogelijkheden tot inschakeling van werkzoekenden met een relatief geringe productiviteit.

Participatiewet
Uit onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat in iets meer dan de helft van de cao’s nog geen laagste loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking is opgenomen. In 2017 zouden in alle cao’s een lage loonschaal moeten worden opgenomen. De afspraken over de invoering van de laagste loonschalen zijn verankerd in de Participatiewet. De Stichting van de Arbeid doet daarom nogmaals het verzoek om deze laagste loonschalen op te nemen in de cao. Nu kan het zo zijn dat een laagste loonschaal voor de doelgroep van de banenafspraak niet mogelijk is om op te nemen in de cao. Bijvoorbeeld omdat het een cao betreft voor hoger personeel. Als dit het geval is, verzoekt de VCP dit kenbaar te maken aan beleidsmedewerker Elwin Wolters.

Lees hier  de brief van de StvdA

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws