Menu

De Inspectie SZW is gestart met de campagne Maak werk van fatsoenlijk werk. Naar aanleiding van decent work day geven diverse werkgevers- en werknemersorganisaties een statement. VCP-voorzitter Nic van Holstein benadrukt: “Werknemers willen hun vak goed uitoefenen. Zekerheid over werk en inkomen is daarbij van groot belang. Het begint in de basis met eerlijk, gezond en veilig werk. Een normaal contract, goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor alle werknemers. Gedeelde belangen waar we samen voor moeten staan, niet alleen op decent work day”.

Werkdruk
De VCP maakt zich zorgen dat steeds meer werknemers in de problemen komen door toenemende werkdruk, onzekere financiën of een lastige balans tussen werk en privé. De daarmee samenhangende stress kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige psychische en lichamelijke klachten, zoals burn-out. Het is goed dat ook de Inspectie SZW werkgevers hierbij aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Ook dat hoort bij decent work.

Voor meer informatie kijk hier

Laatste nieuws

Betaald ouderschapsverlof van kracht

2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof van kracht

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

1 augustus 2022

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

Nabestaandenpensioen

28 juli 2022

Platform Werken aan ons Pensioen: informatie over nabestaandenpensioen

Meer nieuws
Naar boven