Menu

De Inspectie SZW is gestart met de campagne Maak werk van fatsoenlijk werk. Naar aanleiding van decent work day geven diverse werkgevers- en werknemersorganisaties een statement. VCP-voorzitter Nic van Holstein benadrukt: “Werknemers willen hun vak goed uitoefenen. Zekerheid over werk en inkomen is daarbij van groot belang. Het begint in de basis met eerlijk, gezond en veilig werk. Een normaal contract, goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor alle werknemers. Gedeelde belangen waar we samen voor moeten staan, niet alleen op decent work day”.

Werkdruk
De VCP maakt zich zorgen dat steeds meer werknemers in de problemen komen door toenemende werkdruk, onzekere financiën of een lastige balans tussen werk en privé. De daarmee samenhangende stress kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige psychische en lichamelijke klachten, zoals burn-out. Het is goed dat ook de Inspectie SZW werkgevers hierbij aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Ook dat hoort bij decent work.

Voor meer informatie kijk hier

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws