Menu

De Inspectie SZW is gestart met de campagne Maak werk van fatsoenlijk werk. Naar aanleiding van decent work day geven diverse werkgevers- en werknemersorganisaties een statement. VCP-voorzitter Nic van Holstein benadrukt: “Werknemers willen hun vak goed uitoefenen. Zekerheid over werk en inkomen is daarbij van groot belang. Het begint in de basis met eerlijk, gezond en veilig werk. Een normaal contract, goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor alle werknemers. Gedeelde belangen waar we samen voor moeten staan, niet alleen op decent work day”.

Werkdruk
De VCP maakt zich zorgen dat steeds meer werknemers in de problemen komen door toenemende werkdruk, onzekere financiën of een lastige balans tussen werk en privé. De daarmee samenhangende stress kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige psychische en lichamelijke klachten, zoals burn-out. Het is goed dat ook de Inspectie SZW werkgevers hierbij aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Ook dat hoort bij decent work.

Voor meer informatie kijk hier

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws