Menu
​Onderzoek: verplicht pensioensparen voor alle werkenden

Steeds meer aankomend gepensioneerden blijken moeilijk te kunnen rondkomen in vergelijking met mensen die al met pensioen zijn. Kwetsbare groepen zijn onder andere mensen met een laag inkomen of met alleen een AOW-uitkering, ZZP’ers en gescheiden mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) met als titel ‘Rondkomen na pensionering nu en in de toekomst’. De VCP herkent de uitkomsten van het onderzoek en pleit net als het Nibud voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden.

Maatschappelijk niet vol te houden
De VCP vindt het maatschappelijk onhoudbaar om de groep die van alle werkenden het grootste risico loopt op armoede, niet verplicht pensioen op te laten bouwen. Denk aan de grote groep ZZP’ers (44%) die geen of slechts zeer beperkt vermogen opbouwt voor de oudedagsvoorziening. Of mensen die vanwege flexibele contracten niet tot een volwaardige pensioenopbouw komen, waaronder bijvoorbeeld een grote groep payrollers en uitzendkrachten of mensen met zeer veel kortlopende arbeidscontracten. De VCP wil dan ook dat deze mensen een gewoon normaal contract krijgen met een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en een verplichting om een gedegen pensioen op te bouwen. Dit verkleint de kans op armoede aanzienlijk. De VCP pleit er dan ook voor om de grote verplichtstelling uit te breiden naar alle werkenden.

Mensen regelen het niet zelf
Hoe graag we ZZP’ers wellicht ook de ruimte willen geven zelf te kiezen hoe zij hun oudedagsvoorziening willen regelen, ze doen het simpelweg in de meeste gevallen niet, schrijft het Nibud. En dat is een maatschappelijk probleem, omdat deze groep straks voor een behoorlijk deel tot de groep kwetsbare ouderen van Nederland zal behoren, waar de samenleving voor kan opdraaien. Uit meerdere onderzoeken en de gedragswetenschappen blijkt dat de meeste werkgevers en werknemers zich helemaal niet bezig willen houden met de vraag waar en hoeveel pensioen zij moeten opbouwen en dit ook niet doen als zij daar niet toe worden verplicht en het niet automatisch voor hen wordt geregeld. Mensen vinden het moeilijk om voorruit te kijken en zelf geld opzij te zetten voor later, zo schrijft ook het Nibud.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws