Menu

Professionals die hun baan kwijtraken moeten kunnen rekenen op adequate persoonlijke begeleiding, zodat ze de weg naar de arbeidsmarkt snel weer kunnen terugvinden. Ook moet er meer dienstverlening komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een duurzame structurele arbeidsplaats. Dat schrijft de VCP in een brief  aan de Tweede Kamer in de aanloop naar een debat over het arbeidsmarktbeleid.

Bescherming
Volgens de VCP moeten professionals kunnen rekenen op bescherming als zij geconfronteerd worden met ontslag. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor meer persoonlijke dienstverlening, maar de nadruk ligt teveel op mensen met een matige en zwakke arbeidsmarktpositie. “De VCP vindt dat er voor iedereen persoonlijke begeleiding beschikbaar moet zijn naar werk”, zegt voorzitter Nic van Holstein. “Na jaren van afbouw moet de publieke dienstverlening voor iedereen weer toegankelijk worden.”

Flexibilisering
De VCP wijst erop dat door de doorgeslagen flexibilisering de onzekerheid op de arbeidsmarkt toeneemt. Werknemers met een flexibel contract lopen niet alleen meer kans op werkloosheid, maar ook op armoede, overbelasting en stagnatie in hun ontwikkeling. ”De VCP vindt dan ook dat er nu paal en perk gesteld moet worden aan de doorgeslagen flexibilisering en vindt dat het vaste contract de norm moet zijn. Professionals zijn onmisbaar voor de arbeidsmarkt en de maatschappij. Zekerheid op het gebied van werk en inkomen is van essentieel belang.”

Leven lang ontwikkelen
De VCP ondersteunt de plannen van het kabinet voor een positieve leercultuur. “Professionals willen zich kunnen ontwikkelen en daarbij persoonlijke keuzes maken voor hun eigen loopbaan”, zegt Van Holstein. Voor de uitwerking van de persoonlijke ontwikkelrekening verwijst de VCP naar de contouren van de in het SER-advies bepleite persoonlijke ontwikkelrekening. Keuzevrijheid en voldoende fiscale faciliteiten zijn hiervoor noodzakelijk.

Re-integratie
De VCP vindt dat er een landelijk kader moet komen met kwaliteitseisen voor persoonlijke begeleiding bij iedere gemeente in Nederland. Nu verschilt de begeleiding per gemeente, waardoor niet duidelijk is waar iemand recht op heeft en sommige groepen er niet in slagen begeleiding te krijgen. Daarnaast kan scholing en re-integratie een belangrijke bijdrage leveren in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er moet daarvoor meer geld beschikbaar komen. De VCP pleit voor een structureel hoger re-integratie- en scholingsbudget en vindt dat dit ook beschikbaar moet komen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een bijstandsuitkering.

Lees hier  de volledige brief.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws