Menu
​Vakbonden maken psychische aandoeningen bespreekbaar

Vakbonden zetten zich in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Op 29 maart zetten ze daarom hun handtekening onder het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ Samen met werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies terugdringen.

Bijna de helft van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie of burn-out. Op dit moment doen vertegenwoordigers van vakbonden en ondernemingsraden weinig dat specifiek gericht is op het bespreekbaar maken van psychische diversiteit. Dit blijkt uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma, een organisatie die zich inzet om psychische problematiek bespreekbaar te maken.

Tijd om aan de slag te gaan
Jaap Jongejan (SBI Formaat): ‘Een psychische aandoening kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het zich op het werk manifesteert kunnen we er niet goed mee omgaan’. Dit stellen nu ook vakbonden VCP, De Unie, FNV, CNV en Stichting MNO (MultiNationale Ondernemingsradenoverleg). Met het ondertekenen van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ spreken ze de intentie uit dat ze nu echt aan de slag gaan met dit thema.

Partijen aan het woord
Nic van Holstein (voorzitter VCP): ‘Er is een veilige cultuur nodig die openheid over psychische diversiteit ondersteunt. Wanneer psychische aandoeningen beter bespreekbaar zijn, zoeken werknemers sneller hulp.’

Reinier Castelein (voorzitter De Unie): ‘We willen constructief omgaan met psychische diversiteit, investeren in een veilig werkklimaat en werknemers met een psychische aandoening goed ondersteunen’.

Kitty Jong (FNV vicevoorzitter en ambassadeur GGZ-arbeidsmarkt Zeeland): ‘Met de ondertekening van het manifest onderstrepen wij als FNV dat een veilig werkklimaat voor iedereen belangrijk is. Als je een psychische aandoening hebt is het laatste dat je wilt je werk verliezen, want dat geeft zin en structuur aan je dag en maakt dat je eigenwaarde overeind blijft. Steun en begrip van collega’s is daarbij onontbeerlijk. Wij gaan stimuleren dat onze kaderleden in ondernemingsraden hiermee aan de slag gaan.’

Willem Jelle Berg (lid dagelijks bestuur CNV): ‘Een psychische aandoening is op zich al erg genoeg. Als iemand daar op zijn werk niet voor uit kan komen, maakt dat het alleen nog maar erger. Het CNV wil dat een psychische aandoening bespreekbaar wordt. Een werkomgeving waar dat kan is een veilige werkplek. En dat is de basis voor een goede arbeidsrelatie.’

‘Werken is meedoen’, zegt Jacobine Geel (voorzitter van GGZ Nederland). ‘Psychische aandoeningen grijpen diep in het leven van iedereen die ermee te maken krijgt. Het bespreekbaar maken van psychische problemen, ook op het werk, is de eerste stap naar herstel en daarom erg belangrijk. GGZ Nederland onderschrijft van harte het belang van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt’ en zal hier bij haar leden actief aandacht voor vragen.’

Rol vakbonden en OR
Voor meer informatie over wat vakbonden kunnen doen, klik hier. Ook ondernemingsraden kunnen helpen. 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws