Menu
​Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij VCP

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met de toetreding van HZC. Dat betekent dat HZC onder de vlag van de VCP mee gaat doen aan het sociaal-economisch overleg. HZC behartigt de belangen van machine gebonden personeel werkzaam in onder meer de bouw, landbouw, beroepsgoederenvervoer, grondverzet, wegenbouw, railinfra en offshore.

Stem van professionals
VCP-voorzitter Nic van Holstein is verheugd over de aansluiting van HZC. “Dit laat andermaal zien dat steeds meer professionals actief betrokken willen zijn bij het centraal overleg. De VCP staat voor professionals in alle fasen van het leven. In de huidige wereld van globalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie willen mensen zekerheden op het gebied van inkomen, scholing, ontwikkeling maar ook bijvoorbeeld veiligheid. Samen met de andere werknemersorganisaties en de werkgevers willen wij tot oplossingen komen.”

Zelfstandigheid
Volgens voorzitter René van der Steen van vakvereniging Het Zwarte Corps is de VCP de ideale partij om de belangen van zijn achterban – onder meer machinisten, monteurs en machinegebonden personeel – te behartigen. “Onze mensen zijn uiterst betrokken, niet alleen bij hun eigen vak maar ook bij vraagstukken als scholing, ontwikkeling en pensioen. Dat zijn onderwerpen die je op centraal niveau moet regelen. Tegelijk hechten wij als vakorganisatie sterk aan behoud van onze naam, onze zelfstandigheid en onze beroepstrots. Wij zijn ervan overtuigd dat we bij de VCP in goede handen zijn, als volwaardige partner.”

Verbreding achterban VCP
De komst van Het Zwarte Corps betekent een verdere verbreding van de achterban van de Vakcentrale voor Professionals. Eerder dit jaar sloten ouderenorganisatie ANBO, vakbond De Unie en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) zich aan bij de VCP. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Wij zijn een brede belangenbehartiger voor professionals in alle fasen van het leven, voor mensen die hechten aan vaktrots en beroepsidentiteit. De leden van Het Zwarte Corps passen hier naadloos in. Wij zijn dan ook erg blij dat zij voor ons hebben gekozen.”

Centraal Overleg
De VCP zal de belangen van de leden van Het Zwarte Corps behartigen in de Sociaal Economische Raad (SER), de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en werknemers op het hoogste niveau overleg voeren over vraagstukken zoals scholing, pensioen, werk en inkomen. De VCP vertegenwoordigt meer dan vijftig vakorganisaties. 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws