Menu
​VCP slaat zijn vleugels uit met Vakvereniging Het Zwarte Corps

Betrokkenheid bij je achterban en professioneel met je vak bezig zijn. Daar gaat het om bij René van der Steen, voorzitter van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC). Per 1 januari 2018 sluit HZC zich aan bij de VCP. Dinsdag is de aansluitingsovereenkomst ondertekend.

De VCP slaat zijn verder vleugels uit. Na ANBO, De Unie en UOV sluit opnieuw een vakvereniging zich bij ons aan. Met Het Zwarte Corps haalt de VCP een vereniging binnen uit de civiel technische hoek. Het Zwarte Corps is de vakvereniging van onder meer machinisten, monteurs en machine gebonden personeel werkzaam in vele sectoren .

Professionaliteit
Voorzitter René van der Steen spreekt zelf van een nieuwe loot aan de boom van de VCP. En toch is aansluiting bij de VCP een heel logische stap. ‘’Onze mensen zijn goed opgeleid en heel erg betrokken bij hun vak. De ene machine is de andere niet dat luistert bij ons heel nauw. Tegelijk spelen bij HZC ook zaken als scholingsaftrek, veiligheid, ontwikkeling en pensioen, net als bij een medisch specialist of vlieger. Maar dat zijn wel de onderwerpen waar je tegenwoordig echt op centraal niveau afspraken over moet maken. Daarom hebben wij ons aangesloten bij een vakcentrale. De VCP is voor ons de ideale partner omdat wij onze professionaliteit hier verder kunnen vormgeven, terwijl wij als vakvereniging onze autonomie behouden. Cao-onderhandelingen blijven we zelf doen, maar op een hoger niveau denken en praten we ook mee.”

Betrokkenheid
Van der Steen heeft bij wijze van verkenning al een tijdje mee kunnen draaien in overlegorganen van de VCP. Ook bezocht hij het VCP-symposium in november over de arbeidsmarkt van de toekomst. Op die manier leerde hij de VCP van binnenuit kennen. Daarmee had hij ook een goed verhaal naar zijn eigen vereniging, die uiteindelijk met de aansluiting bij de VCP moest instemmen. “Bij ons is het zo dat je kennis en kunde opdoet in het veld, niet door aan je bureau te zitten. Onze leden zijn uiterst betrokken bij hun vak en willen mijn verhaal dus ook echt horen. Ik ben de VCP zeer erkentelijk dat ik de kans kreeg in een vroeg stadium aan te schuiven.”

Binding
De HZC-voorzitter kent de wereld van zijn leden op zijn duimpje. Van der Steen was in het verleden zelf kraanmachinist totdat hij deel ging nemen aan medezeggenschapsorganen en uiteindelijk lid werd van het bestuur van HZC. “Ik zit nu in een hele andere wereld maar zorg voor een nauwe binding met mijn leden. Op beurzen waar machinisten de nieuwste technische snufjes kunnen bekijken kom ik ook en spreek daar graag met onze leden. Dat wordt ook echt van mij verwacht. Ik werkte eerst met collega’s, nu werk ik voor collega’s.” 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws