Menu
​Versterking medezeggenschap PVT en PV bij pensioen goede middenweg

Medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen krijgen een sterkere positie waar het gaat om pensioenen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Koolmees van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De VCP spreekt van een goede middenweg.

Informatierecht
Het voorstel heeft betrekking op bedrijven die geen verplichte ondernemingsraad hebben (10 tot 50 werknemers). In plaats van een OR hebben die ondernemingen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV). Die organen krijgen nu een zogeheten informatie- en initiatiefrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst of de pensioenovereenkomst als hij de arbeidsvoorwaarde raakt. Een gewone OR had dat recht al.

Voorstellen indienen
Het wetsvoorstel betekent dat PVT en PV zelf kunnen vragen om informatie die zij nodig denken te hebben. Het initiatiefrecht geeft hen de mogelijkheid zelf voorstellen in te dienen, waar de werkgever op moet reageren. Daarnaast hebben de PV en de PVT een adviesrecht ten aanzien van veranderingen in de pensioenregeling, indien deze ten minste 25% van de werknemers raken. Het voorstel voorziet niet in een verdergaand instemmingsrecht. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op een eerder SER-advies hierover.

Goede aanpassingen
De VCP noemt het toekennen van het informatie- en initiatiefrecht een goede middenweg in het versterken van de medezeggenschap over pensioen voor werknemers in kleine ondernemingen. ‘De voorgenomen wetswijzigingen sluiten goed aan op de praktijk. Een verdergaand instemmingsrecht zou tot hoge advieskosten kunnen leiden, waardoor werkgevers mogelijk zouden afzien van het aanbieden van een pensioenregeling met als risico dat werknemers bij deze kleine bedrijven helemaal geen aanvullend pensioen meer opbouwen’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Rol overheid
De VCP mist in de kabinetsreactie wel de eigen verantwoordelijkheid van dit kabinet om te zorgen voor onafhankelijk en betaalbaar pensioenadvies voor kleine ondernemingen. De VCP vindt een extra algemene informatiebron vanuit de overheid dan ook geen onlogisch idee, in tegenstelling tot de minister. Dit in het bijzonder gezien het feit dat vakorganisaties vaak niet of nauwelijks betrokken zijn bij pensioenregelingen in kleine bedrijven. 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws