Menu
​Werken in de circulaire economie, wat betekent dat?

In 2016 heeft de VCP meegewerkt aan het SER-advies “Werken in de circulaire economie: geen tijd te verliezen”. Hierin wordt onder meer opgeroepen om in de transitie naar een circulaire economie oog te hebben voor de sociale gevolgen en hier van te voren rekening mee te houden. Begin 2017 heeft de VCP op initiatief van de Rijksoverheid een grondstoffenakkoord mee helpen op stellen. Dit akkoord is inmiddels door zo’n 400 organisaties ondersteunt.

De VCP heeft in het grondstoffenakkoord benadrukt dat de transitie alleen goed kan wanneer er aandacht is voor de sociale effecten. Verdwijnen er banen, komen er banen bij? De inschatting is dat per saldo het een positief effect heeft, maar een saldo impliceert ook negatieve effecten. Wat betekent het voor de taken die een professional nu heeft? Hoe moet het product ontworpen worden? Hoe wordt het proces ingericht? Welke vaardigheden zijn er nodig?

Allemaal vragen die soms lastig te beantwoorden zijn. Daarom heeft de SER een e-magazine uitgebracht met daarin aandacht voor de professionals. Wat is er veranderd in het werk toen het bedrijf circulair bezig ging. Namens de VCP heeft ook Amerik Klapwijk een bijdrage geleverd.

http://circulaire-economie.ser.nl

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws