Menu
​Werken in de circulaire economie, wat betekent dat?

In 2016 heeft de VCP meegewerkt aan het SER-advies “Werken in de circulaire economie: geen tijd te verliezen”. Hierin wordt onder meer opgeroepen om in de transitie naar een circulaire economie oog te hebben voor de sociale gevolgen en hier van te voren rekening mee te houden. Begin 2017 heeft de VCP op initiatief van de Rijksoverheid een grondstoffenakkoord mee helpen op stellen. Dit akkoord is inmiddels door zo’n 400 organisaties ondersteunt.

De VCP heeft in het grondstoffenakkoord benadrukt dat de transitie alleen goed kan wanneer er aandacht is voor de sociale effecten. Verdwijnen er banen, komen er banen bij? De inschatting is dat per saldo het een positief effect heeft, maar een saldo impliceert ook negatieve effecten. Wat betekent het voor de taken die een professional nu heeft? Hoe moet het product ontworpen worden? Hoe wordt het proces ingericht? Welke vaardigheden zijn er nodig?

Allemaal vragen die soms lastig te beantwoorden zijn. Daarom heeft de SER een e-magazine uitgebracht met daarin aandacht voor de professionals. Wat is er veranderd in het werk toen het bedrijf circulair bezig ging. Namens de VCP heeft ook Amerik Klapwijk een bijdrage geleverd.

http://circulaire-economie.ser.nl

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven