Menu
2e Week van de RI&E

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever en werknemer. Vandaar dat het Steunpunt RI&E op zijn geheel vernieuwde website ook een duidelijke plaats inruimt voor werknemers. De VCP werkt binnen het Steunpunt RI&E samen aan afspraken om werk veiliger en gezonder te maken. Tijdens de 2e Week van de RI&E van 13 tot 17 juni vraagt het steunpunt extra aandacht voor veilig en gezond werken.

Als werknemer heb je recht om te weten welke risico’s er in het bedrijf zijn en welke maatregelen daarvoor zijn getroffen. De basis hiervoor ligt in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Ook de werknemer heeft een rol als het gaat om veilig en gezond werken. Werknemers kunnen input leveren over de risico’s in het werk en mogelijke oplossingen om daar op een praktische en verantwoorde manier mee om te gaan. Bij voorkeur werken de werkgever en de werknemer samen om een veilige en gezonde werkplek te houden. Een RI&E kan daarbij helpen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. In een plan van aanpak worden vervolgens maatregelen beschreven om het werk veiliger en gezonder te maken en te houden.

De VCP ondersteunt de werkgroep Steunpunt RI&E en werkt mee aan afspraken in branches en sectoren om werkgevers te stimuleren om een RI&E op te stellen en uit te voeren. Op de website van het Steunpunt staat alles wat je moet weten over de RI&E en hoe je daaraan als werknemer kunt bijdragen.

De feiten op een rijtje:

  • 35% van de bedrijven heeft een RI&E inclusief Plan van Aanpak. Vooral bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben vaak geen RI&E. De RI&E-naleving is hier 28%, ten opzichte van 84% in de grote bedrijven met 100 of meer werknemers. (bron: Werkgevers Enquête Arbeid 2014 – TNO)
  • Naar schatting zijn er jaarlijks ruim 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten (bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten);
  • Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro. (bron: Arbobalans 2014).

Activiteitenagenda

Via www.weekvanderie.nl is de online activiteitenkalender beschikbaar, die in de komende weken verder wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten. In het overzicht met supporters staan de deelnemende partijen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws