Menu

De VCP spreekt samen met FNV en CNV met SZW over loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees gevraagd om aan tafel te gaan. De VCP gaat graag om tafel om haar kritiek op de voorstellen van het kabinet toe te lichten. De werknemersorganisaties hebben de minister een brief met zeven concrete voorstellen gestuurd. De hoofdboodschap luidt: Wie werkt en ziek wordt verdient adequate inkomensbescherming en goede begeleiding terug naar werk.

Bezuinigingen WIA onacceptabel, onverkoopbaar en onverstandig

De VCP vindt de bezuinigingen op de WIA onverkoopbaar en onverstandig. Werknemers die tussen de 80 en 100 procent arbeidsongeschikt zijn, worden bijvoorbeeld verplicht om te werken om dezelfde uitkering te behouden. Indien zij hier niet aan kunnen voldoen, gaat de uitkering omlaag. “Deze werknemers kunnen hun functie niet meer uitoefenen en zijn daarom nagenoeg volledig arbeidsongeschikt”, zegt Nic van Holstein. “Wij hebben juist voor dit soort situaties een werknemersverzekering. Werknemers kunnen hun vak niet meer uitoefenen, dat geeft een grote klap.”

Investeer in goede begeleiding

Goede begeleiding en (om)scholing vergroot de kans op terugkeer naar werk. “Zet de werkenden centraal. Dat doe je door vanaf dag één te investeren in goede begeleiding door maatwerk te bieden. Werkenden blijven zo inzetbaar voor de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet je zorgen voor een adequaat inkomensvangnet”, zegt van Holstein. Daarnaast vindt de VCP dat werkgevers gestimuleerd moeten worden om meer arbeidsongeschikte werknemers aan te nemen. Slechts 11% van de werkgevers denkt de komende jaren een arbeidsongeschikte werknemer aan te nemen. Bij de introductie van de WIA was de verwachting nog dat 35-minners met hun arbeidspotentieel wel werk zouden kunnen vinden.

Verplichte verzekering voor zelfstandigen

De VCP pleit al jaren voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Een zelfstandige loopt dezelfde risico’s als zijn collega op de bouwplaats die in loondienst is. Maar liefst 80% van de zelfstandigen is niet verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook werkgevers vinden inmiddels dat zelfstandigen zich moeten verzekeren. De VCP gaat hier graag over in gesprek.

Lees hier de gezamenlijk brief aan minister Koolmees.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws