Menu

De MHP ziet positieve onwikkelingen bij de aanpak van schijnconstructies. Naast de werkgever kan in de toekomst onder andere ook de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor betaling van cao-loon. Dit heeft minister Lodewijk Asscher aan de Tweede Kamer laten weten in een brief over de aanpak van schijnconstructies.

Naast de verruiming van de aansprakelijkheid worden er in de brief maatregelen voorgesteld voor het verder tegengaan van oneerlijke concurrentie via constructies waarmee binnenlands arbeidsaanbod verdrongen wordt. Ook worden voorstellen gedaan met betrekking tot schijnzelfstandigheid met ZZP-ers, het vergemakkelijken van de toegang tot de rechter door gedupeerden en een verbeterde internationale afstemming tussen landen om excessen tegen te gaan.

De MHP signaleert dat schijnconstructies niet alleen een probleem aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn maar dat het zich steeds meer concentreert over de gehele arbeidsmarkt. Dit moet worden tegengegaan omdat normale, duurzame arbeidsrelaties de norm zijn en moeten blijven. Oneerlijke concurrentie moet voorkomen worden. De MHP blijft de uitwerking van de aanpak schijnconstructies daarom op de voet volgen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws