Menu

De meerderheid in de Eerste Kamer was 8 oktober jl. zeer kritisch over het pensioenplan. Het kabinet zal de plannen na de kritiek moeten herzien. De MHP blijft van mening dat iedereen een goed pensioen moet kunnen opbouwen. Voorafgaand aan de Kamerbehandeling het belang van een goed pensioen samen met andere organisaties nogmaals duidelijk gemaakt.

De MHP heeft eerder berekend dat werknemers door de beperking van het Witteveenkader tientallen procenten minder pensioen opbouwen. Met name jongere generaties en hogere inkomens werden getroffen door het kabinetsvoorstel. Na sociaal overleg konden de plannen maar in beperkte mate worden aangepast. Mogelijke wijzigingsvoorstellen (novelles) of alternatieven van dit kabinet zal de MHP nauwlettend volgen en blijven toetsen op het uitgangspunt dat iedereen een goed pensioen moet kunnen opbouwen ongeacht leeftijd of inkomen.

Een deel van de Eerste Kamer wilde dat verlaging van opbouw zou leiden tot lagere premies. De hoogte van de pensioenambitie en de premie zijn echter integraal onderdeel van de arbeidsvoorwaardentafel. Een goed pensioen heeft nu eenmaal een prijs. De pensioenambitie en de hoogte van de daarvoor benodigde premie horen volgens de MHP geen speelbal te zijn van politiek en kabinet. Het onderwerp van de pensioenopbouw binnen het Witteveenkader wordt nu mogelijk onderdeel van de actuele begrotingsdiscussie. De MHP blijft onverkort van mening dat iedere Nederlander in staat moet worden gesteld om fiscaal gefaciliteerd voldoende pensioenreserves op te bouwen voor een goed pensioen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws