Menu

Persbericht FNV-CNV-MHP
9 november 2011

Aantal CAO-afspraken over mantelzorg snel gestegen

Mensen met de zorg voor zieke familieleden of vrienden krijgen daarbij steeds vaker steun vanuit hun werk. Dat blijkt uit een overzicht van cao-afspraken. Vorig jaar hebben de vakcentrales FNV, CNV en MHP een convenant ondertekend met ‘Werk en Mantelzorg’. Sindsdien is het aantal afspraken over mantelzorg en werk meer dan verdubbeld.

FNV-cao-coördinator Catelene Passchier: “Mensen die langdurig voor iemand zorgen komen vaak knel te zitten met hun werk. Ze lopen het risico overbelast te raken. Via de cao willen we dat voorkomen.” Maurice Limmen, vice-voorzitter CNV Vakcentrale:“Bedrijven met een mantelzorgvriendelijk beleid hebben minder last van overbelasting en uitval van werknemers. Ze krijgen er zeer loyale medewerkers voor terug.“ En MHP-bestuurder Eddy Haket: “Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is onmisbaar om in de toekomst de participatiegraad op de arbeidsmarkt te waarborgen en om gekwalificeerd personeel aan te trekken.”

De eerste cao met een afspraak over mantelzorg was Achmea. Intussen zijn er meer bijgekomen. Zoals bij NS, waar een bewustwordingscampagne is gestart. In diverse cao’s, zoals bij IT-dienstverlener Raet, fosforproducent Thermphos en in het slagersbedrijf, wordt ook bij langdurige zorg het loon voor negentig procent doorbetaald. Bij PricewaterhouseCoopers is mantelzorg in de arbeidsvoorwaarden gelijk gesteld aan de zorgregeling voor kinderen: maximaal één dag in de week met negentig procent salaris gedurende maximaal twee jaar.

Ook groeit het aantal afspraken waarin mantelzorg niet expliciet wordt genoemd, maar die het gemakkelijker maken om werk en zorg te combineren. Dan gaat het om betaald langdurend zorgverlof en maatwerk bij afspraken over roosters en thuiswerken. De ABN AMRO betaalt tijdens het langdurend zorgverlof 50% van het loon door, GGZ cao betaalt 100% salaris door en maatwerkafspraken voor zorgperioden bij veel verschillende bedrijven en instellingen. Ook een flink aantal voorstellenbrieven voor de komende cao-onderhandelingen bevatten voorstellen voor een betere werk-zorg balans voor mantelzorgers. De groei zal dus volgend jaar nog flink doorzetten.

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief voor hun zieke familieleden of vrienden. Deze vorm van zorg heet mantelzorg. Op 10 november worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg.

Kijk op www.werkenmantelzorg.nl voor de Cao-monitor Mantelzorg.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws