Menu
‘Aanval van Rusland vraagt om daadkracht voor lange termijn’

De solidariteit en eensgezindheid die nu binnen de NAVO en de EU getoond wordt, moet zich niet alleen beperken tot de huidige situatie in de Oekraïne. De aanval van Rusland is een keerpunt in de veiligheidssituatie van Europa en vraagt om daadkracht en toewijding, ook voor de lange termijn. Dat zegt Niels van Woensel, voorzitter van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB), die via de CMHF is aangesloten bij de VCP.

Uitgaven defensie

Volgens Van Woensel is het een goed teken dat Nederland de defensie-uitgaven wil gaan verhogen. Voor de RTL-televisie verklaarde hij wel met kromme tenen naar het Kamerdebat hierover te hebben gekeken. Partijen die tot voor kort niets wilden weten van een verhoging zijn nu als een blad aan een boom omgeslagen. “De roep om aan de norm van 2% BBP te voldoen is er al jaren. Het is natuurlijk treurig dat een oorlog in Europa de aanleiding moet zijn om deze stap eindelijk te nemen.”

Daadkracht

Van Woensel noemt het een teken van daadkracht dat Duitsland 100 miljard gaat investeren in zijn strijdkrachten en de komende jaren aan de 2% NAVO-norm te zullen voldoen. Volgens hem zou de Nederlandse regering zou er goed aan doen om een vergelijkbare stap te zetten en daarmee een van onze meest betrouwbare bondgenoten te volgen.

Investeringen

Overigens wordt het nog een hele toer om de 3 miljard uit het Regeerakkoord uit te geven, met de huidige regels en de huidige cultuur, zegt de voorzitter van GOV|MHB. Er zal ook iets gedaan moeten worden om bijvoorbeeld de (Europese) aanbestedingsregels te versoepelen of tijdelijk buiten spel te zetten zodat investeringen sneller gedaan kunnen worden en we onze achterstand kunnen inlopen. Op die manier kan Defensie sneller en eenvoudiger aan materieel komen en reorganisaties versneld doorvoeren. Ook is meer maatwerk nodig bij het aannemen van nieuw personeel, waar grote behoefte aan is.

Mindset

“Zonder het idee te willen geven dat dit de maatregelen zijn die de oplossing bieden gaat het er om dat wij onze mindset veranderen en dat we niet denken in beperkingen, maar bestaande beperkingen wegnemen om tot oplossingen te komen. En ook wij als bonden hebben hierin een grote verantwoordelijkheid”, zegt Van Woensel.

Arbeidsvoorwaarden

De militaire bonden en Defensie hebben afgelopen maand samen uitgesproken dat zij snel tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord willen komen. In december van vorig jaar is een eerder voorstel door de leden van de bonden afgewezen; er is dus alles aan gelegen om nu met een beter voorstel te komen. De GOV|MHB maakt zich daarbij sterk voor een eerlijkere en uitlegbare beloning voor militairen die de waardering voor de bijzondere militaire professie uitspreken. Vooral in deze moeilijke tijd van oorlog moeten we ons daar weer bewust van zijn.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws