Menu

06-06-2008

Ad Verhoeven Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vakcentrale MHP heeft het Hare Majesteit behaagd Ad Verhoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. .

De huldiging heeft plaatsgevonden tijdens het door de MHP georganiseerde congres ‘HogerOp in diversiteit’, dat op 5 juni plaatsvond bij de SER in Den Haag. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van mr. Jan van den Bos, DG Arbeidsmarktbeleid en Bijstand van het Ministerie van SZW.
Verhoeven werd in 1998 voorzitter van de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP na een carrière bij de vakbond De Unie en diens rechtsvoorganger de Unie BLHP. In zijn hoedanigheid als MHP-voorzitter was hij onder meer lid van de SER, Stichting van de Arbeid en de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Daarnaast vertegenwoordigde hij de MHP in diverse raden van advies zoals van de Stichting Instituut GAK, de Commissie het Werkend Perspectief, Stichting Lang Leve Leren, Zeggenschap, Stichting Nederlands Telewerk Forum en Achmea. Verder was hij lid van het Landelijk Overleg Leeftijdsdiscriminatie en van het Comité van Aanbeveling van het Jaar van de Techniek.
Op persoonlijke titel had hij zitting in resp. het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Jaarbeurs Holding van half 1999 tot medio 2007. Deze talrijke vertegenwoordigingen waren de reden dat Verhoeven werd opgenomen in ‘De Elite’, De Volkskrant top 200 van invloedrijkste Nederlanders.
Donderdag 27 mei jl. is Verhoeven tijdens de vergadering van de Ledenraad van de MHP statutair teruggetreden.
De MHP is verheugd dat ook de komende tijd nog wel een beroep kan worden gedaan op de kennis en ervaring van Ad Verhoeven.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws