Menu
Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

De Advocaat-Generaal (A-G), die advies geeft aan de Hoge Raad, komt net als het Hof Den Haag tot de conclusie dat sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen wanneer de arbeidskorting over het uitkeringsdeel van het inkomen alleen kan worden toegepast als die via de werkgever loopt en niet via het UWV.

Volgens de A-G leidt dit niet automatisch tot toepassing van de arbeidskorting over de WGA-uitkering wanneer deze via het UWV wordt betaald, maar is het aan de wetgever om een keuze te maken hoe de discriminatie wordt opgeheven.

Ongelijke behandeling            

Het gaat in deze specifieke zaak om iemand die werkt naast de WGA-uitkering. Als de uitkering via het UWV wordt uitbetaald, wordt de arbeidskorting (belastingkorting voor werknemers) enkel toegepast op het loon en niet de WGA-uitkering. Bij betaling via de werkgever wordt de arbeidskorting ook op de uitkering toegepast. Dit zijn volgens de A-G gelijke gevallen, terwijl er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is om die gevallen ongelijk te behandelen. Daarbij speelt het toegenomen belang vanwege de steeds verder oplopende arbeidskorting, namelijk van €920 in 2001 naar € 5.532 in 2024, ook een rol. Het is aan de wetgever om hier een einde aan te maken. Wel heeft de A-G een andere (minder strenge) toets toegepast dan het Hof. De A-G gaat namelijk uit van het verdragsrechtelijke discriminatieverbod. Maar hij erkent dat er ook argumenten zijn die pleiten voor het (strengere) grondwettelijke discriminatieverbod.

Uitspraak Hoge Raad

Het is wachten op de uitspraak van de Hoge Raad voor een definitief oordeel. Ondertussen werkt het demissionaire kabinet aan scenario’s om snel te kunnen handelen als de uitspraak er is. Eerder heeft het kabinet daarbij aangegeven dat het volledig toepassen van de arbeidskorting mogelijk niet meer passend is. Als de arbeidskorting weg zou vallen is dat financieel een grote klap voor een grote groep arbeidsongeschikte werknemers. ‘Dat zou wrang zijn. Dit is een kwetsbare groep werknemers die ondanks arbeidsongeschiktheid aan het werk is. Zij mogen niet de dupe worden van het systeem dat is ontstaan’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees hier meer uitleg over arbeidskorting en de oorspronkelijke zaak.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws