Menu
Afzien van leeftijdsverhoging IOW

De VCP wil dat de leeftijdsgrens voor de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) niet wordt verhoogd. Dat schrijft de VCP in een reactie op een internetconsultatie voor wijziging van de IOW. De IOW treedt in werking na afloop van een WW- of- WGA-uitkering, zodat mensen niet hun huis hoeven op te eten.

Slechte arbeidsmarktpositie
Op dit moment ligt de leeftijdsgrens op 60 jaar, het kabinet wil die verhogen naar 60 jaar en vier maanden. Volgens de VCP is de kans op een baan onder deze groep zo klein dat het kabinet hiervan af zou moeten zien. “Dat geldt niet alleen voor mensen die vlak voor hun AOW zitten, ook voor de groep daaronder is het bijna onmogelijk om weer aan werk te komen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Vraagtekens bij sollicitatieplicht
De VCP wil ook dat het kabinet andere onderdelen van de IOW-regeling verandert. “Wij zetten vraagtekens bij de sollicitatieplicht. Voor veel mensen die de volledige WW-periode hebben doorlopen lukt het haast niet om een baan te vinden. Een beperking van de sollicitatieplicht is wat ons betreft op zijn plaats. Een sollicitatieplicht is alleen nuttig bij een reëel arbeidsmarktperspectief. Ook zou de overheid meer moeten investeren zodat ouderen meer kans maken op re-integratie.”

Crisismaatregelen moeten worden teruggedraaid
De VCP vindt verder dat het kabinet een aantal crisismaatregelen uit 2015 moet terugdraaien. Zo ging de hoogte van de uitkering vier jaar geleden omlaag, van 70 procent van het minimumloon naar 70 procent van het sociaal minimum van een alleenstaande, en worden alle inkomsten nu in mindering gebracht op de uitkering. Ook de verrekening met het nabestaandenpensioen moet van tafel, zegt de VCP.

Lees hier de volledige reactie

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws