Menu

De MHP heeft bezwaren tegen de korting van 20% op de AOW voor een mantelzorgbehoevende AOW’er die in huis worden genomen bij een van de kinderen. Ook geldt dit voor AOW-gerechtigde ouders die een gehandicapt kind in huis nemen. De MHP stelt daarom voor om ook voor kinderen een mantelzorguitzondering in het besluit op te nemen.

Deze mantelzorguitzondering in het ‘Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW’ is een verbetering ten opzichte van de eerdere voornemens, net zoals de gewenste vereenvoudiging omtrent de regels van samenwonen en AOW. Het is vreemd dat de korting op de AOW wel gaat gelden wanneer kinderen voor ouders zorgen (of vice versa). Deze maatregel strookt niet met het streven van het kabinet om de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg van burgers te vergroten. Het kabinet lijkt zich rigide vast te houden aan de korting in 2015 van de AOW bij samenwonenden in de eerste graad (ouder-kind). Blijkbaar geldt dat zelfs bij mantelzorg.

De MHP, eerste erkende mantelzorgvriendelijke vakcentrale èn kleine organisatie, maakt zich al jaren sterk voor mantelzorg en is om die reden tevreden met de aandacht die er nu vanuit het kabinet voor het onderwerp mantelzorg is. De MHP heeft bovenstaande zorgen geuit in de consultatie ‘Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW’. De volledige reactie vindt u hier (.pdf).

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven