Menu
Belastingtip: Let op bij scholings- en werk naar werkinitiatieven

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de VCP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: ‘Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?’ Deze maand een tip over de aftrek van scholing en van-werk-naar-werkintitatieven.

Wanneer u een studie of opleiding voor een toekomstig beroep volgt, of wanneer u kosten maakt voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties) dan kunnen de kosten hiervan onder bepaalde voorwaarden van de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op vragen over op wie de scholingsuitgaven betrekking hebben, of de opleiding of studie gericht is op een (toekomstig) beroep, of sprake is van een leertraject, of de kosten minus vergoedingen meer dan € 250,- bedragen en of de maximaal af te trekken uitgaven niet het maximum van € 15.000,- overstijgen. De officiële formuleringen vindt u hier onder ‘voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

Wat is allemaal aftrekbaar? U kunt lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld en examengeld allemaal aftrekken. U kunt verder ook verplichte leermiddelen zoals boeken, readers, cd roms, software en specifieke gereedschappen aftrekken. Ook bepaalde beschermingsmiddelen ( zoals in specifieke gevallen een veiligheidsbril) , kosten voor EVC-procedures, afschrijvingen van bepaalde duurzame goederen en bepaalde kosten die u maakt wanneer u gaat promoveren zijn aftrekbaar. Meer over aftrekbare kosten vindt u hier onder het kopje aftrekbare kosten

Met het oog op de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 is het verder goed om te weten dat vergoedingen of verstrekkingen die u van uw werkgever krijgt voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor werk (cursussen, congressen en vakliteratuur) onbelast zijn en dus niet in de vrije ruimte vallen. Dat geldt ook voor inschrijving in een beroepsregister en outplacement. De verplichte invoering van de werkkostenregeling kan dus geen reden zijn voor een werkgever om opeens fors te besparen op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Meer informatie hierover vindt u hier

De Vakcentrale voor Professionals vindt verder dat alle kosten, die een ontslagen werknemer maakt voor van-werk-naar-werk, ook fiscaal aftrekbaar moeten zijn gedurende de gehele transitieperiode waardoor het aantrekkelijker is voor een werknemer om zijn ontvangen transitievergoeding in te zetten voor zijn duurzaam inzetbaarheid. De VCP heeft dit middels een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid van 15 oktober aangekaart.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven