Menu
Verlenging IOW

Vorige week is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Pensioenopbouw in balans’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek geeft een goed inzicht in de pensioenopbouw in Nederland, maar werpt ook allerlei nieuwe beleidsopties op.

Het doel van een beleidsonderzoek is het ontwikkelen van verschillende beleidsopties voor belangrijke beleidsterreinen. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het kabinet en wordt gecoördineerd vanuit het ministerie van Financiën. Deze ambtelijke onderzoeken worden onafhankelijk van de politiek uitgevoerd. Het zijn dan ook geen voornemens van (nieuw) beleid.

Vraagtekens bij de timing

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is net een jaar oud en we zitten nog maar kort in de transitiefase. Decentrale sociale partners en pensioenfondsen zijn bezig om de vernieuwde pensioenwetgeving  zorgvuldig te implementeren. Dat vraagt ook rust en stabiliteit. Een discussie over alweer nieuwe beleidsopties helpen daarbij niet.  Voor de VCP staan de afspraken uit het pensioenakkoord. Het zou het beter zijn om snel met een regeling voor vervroegd uitreden te komen. Het gezond het pensioen kunnen halen is een van de afspraken van het pensioenakkoord die nog permanent invulling moet krijgen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws