Menu
Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Vul dan nu onze  enquête in.

 

Ook als de zorg misschien vanzelfsprekend voelt. Mantelzorg kan van alles zijn. Van hulp bij administratie en boodschappen doen, tot het verrichten van huishoudelijke werk en verzorgende handelingen. Deze enquête is bedoeld voor alle vormen van mantelzorg. Help jij de VCP om jouw ervaringen om te zetten in een advies aan de regering? Jouw stem telt!

Positie van mantelzorgers versterken

Mantelzorgers die zorgen voor een ziek familielid, vriend of kennis, zijn onmisbaar voor de samenleving en ons zorgsysteem. “Door het tekort aan zorgpersoneel en de vergrijzing wordt het beroep op mantelzorgers groter. Steeds meer werknemers combineren het werk met de zorg voor een naaste. Het is dan ook nodig om de positie van mantelzorgers te versterken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Benieuwd naar jouw ervaringen

Door jouw ervaringen te delen via onze enquête krijgen we beter zicht op de ervaringen van mantelzorgers en waar zij eventueel tegenaan lopen. Veel mantelzorgers hebben bijvoorbeeld te maken met ingewikkelde wet -en regelgeving, veel administratieve lasten en ervaren een gebrek aan informatie en ondersteuning. Ook bevat onze enquête een aantal vragen over het combineren van mantelzorgtaken met het werk, als daar sprake van is. Het invullen van de enquête kan anoniem en duurt slechts 5 – 8 minuten.

Advies aan de regering

Op dit moment werkt de Sociaal-Economische Raad (SER), de adviesraad voor regering en parlement, aan een advies over mantelzorg. Jouw ervaringen neemt de VCP mee in dit adviestraject. Vul nu de enquête in en help ons om de positie van mantelzorgers te verbeteren daar waar dat nodig is.

Klik hier om onze enquête in te vullen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws