Menu

20-07-2006

Bereikbaarheid tijdens vakantie ? ‘Gezond’ of niet ?

Volgens een onderzoek van Ernst&Young is een grote groep hoogopgeleiden – maar liefst tweederde – tijdens de vakantie bereikbaar voor werk.

Dat is toch geen gezonde zaak ?

MHP-beleidsmedewerker Paul van Kruining: “Het is nog gekker. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ruim de helft van de hoogopgeleiden in de vakantie daadwerkelijk werkt en dat dit tot bijna één op de vijf leidt tot werkstress. Hieruit blijkt dat kennelijk de grenzen tussen privé en werk zodanig vervagen dat werkstress ook tijdens de vakantie voorkomt.”

Duidt de wens om tijdens vakantie bereikbaar te blijven voor het werk niet op een groot verantwoordelijkheidsgevoel ?

“Dat is mogelijk. Er valt best wat te zeggen voor continue bereikbaarheid van medewerkers. 40% van de hoger opgeleiden vindt het zelfs prettig om bereikbaar te blijven, ook tijdens de vakantie. Ruim 25% van deze groep wordt zelfs onrustig als men onbereikbaar is.”

Dan is er toch wel iets aan de hand.

“Dat kun je wel zeggen. Nog ernstiger wordt het als de werkgever een medewerker vraagt om bereikbaar te blijven tegen zijn of haar zin. In bijna 20% van de gevallen leidt bereikbaarheid tot werkstress, die uiteindelijk uitval tot gevolg kan hebben. Ruim 20% van de medewerkers heeft ook meer dan twee dagen vakantie nodig om het werk van zich af te zetten. Ook dat is een teken aan de wand.”

Hoe kan aan deze, toch wel, ongezonde situatie een eind komen ?

“Er moeten hierover goede afspraken tussen werkgevers en hun medewerkers worden gemaakt. Daar mankeert het kennelijk aan. Het onderzoekje toont duidelijk aan dat het achterwege blijven van afspraken tot grote risico’s kan leiden.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws