Menu

Het actieplan “Perspectief voor 50-plussers” van het kabinet biedt concrete maatregelen om het arbeidsmarktperspectief van 50-plussers te verbeteren. Dit is hard nodig omdat de langdurige werkloosheid onder 50-plussers ongewenst hoog is. De VCP onderschrijft dit actieplan, want hiermee worden de kansen voor 50-plussers bij het vinden van een baan vergroot.

Het actieplan bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren. Allereerst door de introductie van adviesgesprekken voor ouderen voor een tweede loopbaan. Ook komt er intensievere ondersteuning door het UWV aan werkzoekenden met een hoog risico op langdurige werkloosheid bij het vinden van een nieuwe baan. Verder komt de no-risk polis vanaf 56 jaar beschikbaar, wordt gestart met experimenten voor meer banen en wordt een campagne opgezet om de beeldvorming over 50-plussers te verbeteren. Binnen deze campagne zal de ambassadeur ouderenparticipatie, John de Wolf, werkgevers en oudere werknemers stimuleren om actief met hun duurzame inzetbaarheid bezigte zijn.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws