Menu

Het actieplan “Perspectief voor 50-plussers” van het kabinet biedt concrete maatregelen om het arbeidsmarktperspectief van 50-plussers te verbeteren. Dit is hard nodig omdat de langdurige werkloosheid onder 50-plussers ongewenst hoog is. De VCP onderschrijft dit actieplan, want hiermee worden de kansen voor 50-plussers bij het vinden van een baan vergroot.

Het actieplan bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren. Allereerst door de introductie van adviesgesprekken voor ouderen voor een tweede loopbaan. Ook komt er intensievere ondersteuning door het UWV aan werkzoekenden met een hoog risico op langdurige werkloosheid bij het vinden van een nieuwe baan. Verder komt de no-risk polis vanaf 56 jaar beschikbaar, wordt gestart met experimenten voor meer banen en wordt een campagne opgezet om de beeldvorming over 50-plussers te verbeteren. Binnen deze campagne zal de ambassadeur ouderenparticipatie, John de Wolf, werkgevers en oudere werknemers stimuleren om actief met hun duurzame inzetbaarheid bezigte zijn.

Laatste nieuws

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

6 februari 2023

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

Depressie

2 februari 2023

VCP, FNV en CNV geen voorstander van extra verplichting tijdens re-integratie

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

1 februari 2023

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

Meer nieuws
Naar boven