Menu
Bezuiniging scholingsaftrek van de baan, vouchers blijven

De VCP is verheugd dat de bezuiniging op de scholingsaftrek wordt teruggedraaid. Bezuinigen op scholing ten tijde van toenemende digitalisering en robotisering is bizar en om die reden is het goed dat de korting niet meer doorgaat, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Scholing voor iedere werknemer
Uit de Voorjaarsnota van het kabinet blijkt dat de invoering van scholingsvouchers, ten koste van de fiscale scholingsaftrek, nog wel in stand blijft. Via een voucherregeling bepaalt de overheid welke groepen scholing mogen volgen en welke scholing ertoe doet of niet. “Hierdoor kunnen sommige groepen werknemers die scholing willen volgen, buiten de boot vallen. Dat vinden wij geen goede zaak”, zegt Nic van Holstein.

Ontwikkelrekening
De VCP vindt dat scholing voor werknemers moet worden gestimuleerd en dat zij zelf het beste kunnen bepalen welke scholing nuttig is. Immers iedere werknemer komt in aanraking met digitalisering, automatisering of robotisering. De door de SER geadviseerde persoonlijke ontwikkelrekening zou dit goed in kunnen vullen. Via deze persoonlijke ontwikkelrekening krijgen werknemers zelf de mogelijkheid om de meest geschikte scholing te kunnen volgen.

Petitie
Eerder heeft de VCP, samen met een brede coalitie van werknemers en werkgevers via een petitie gepleit om de fiscale scholingsaftrek in stand te houden. Deze petitie is door ruim drieduizend mensen ondertekend en op 21 februari aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws