Menu

Culemborg, 20 januari 2011
Pb 0120-01

MHP steunt studentenmanifestatie Kenniscrisis

Bezuiniging studenten voorkomen door verlaging vennootschapsbelasting in te trekken

“Opleggen van € 3.000 boete aan studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, en ook nog eens aan de hoger onderwijsinstellingen getuigt van weinig visie”, aldus MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg aan de vooravond van de studentenmanifestatie ‘Kenniscrisis’. Volgens hem is de Nederlandse politiek sluipenderwijs bezig de kenniseconomie af te breken. Als er keuzes gemaakt moeten worden, ligt verlaging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven niet voor de hand.

De MHP vindt het onbegrijpelijk dat de belasting voor bedrijven op 1 januari jl. nog eens met € 250 miljoen is verlaagd en dat tegelijkertijd studenten en onderwijsinstellingen met forse boetes worden opgezadeld. Dit schrikt jong talent af. Het risico bestaat dat zij hun studie niet afmaken of er zelfs niet aan beginnen. Als we niet oppassen, vertrekt steeds meer jong talent naar het buitenland, zoals in Ierland het geval is.

“Als de vennootschapsbelasting niet steeds was verlaagd, waren deze forse ingrepen voor toekomstige talenten nu niet nodig”, aldus Steenborg. Het zou pas van een lange termijnvisie getuigen om het bedrijfsleven te laten afzien van de belastingverlaging in ruil voor de bezuiniging op studenten. Dan wordt er echt geïnvesteerd in de toekomst en continuïteit van het bedrijfsleven.

Verder wijst Steenborg erop dat het een misverstand is dat studenten alleen maar “voor de lol langer studeren”. Extra activiteiten zoals besturen van het ISO, de LSVb en studentenverenigingen, vrijwilligerswerk, buitenlandse uitwisselingsprogramma’s en mantelzorg zijn hele legitieme redenen om wat langer over de studie te doen. “Het ontwikkelt de kennis en vaardigheden, die het bedrijfsleven zo hard nodig heeft. Het verdient dus geen malus, maar eerder een bonus”, aldus Steenborg. De MHP ondersteunt daarom van harte de studentenmanifestatie ‘Kenniscrisis’ op het Malieveld op vrijdag 21 januari.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws