Menu
Campagne PensioenLab over impact van keuzes voor later

PensioenLab heeft de campagne ‘Hoe zit jij er later bij?’ gelanceerd om jongvolwassenen bewust te maken van de impact van levenskeuzes op hun pensioen. Op een speciale website staan tien levensvragen die hier meer helderheid in geven. Iedereen die de vragenlijst invult krijgt tips op maat voor een ideale levensweg, nu én later! Alle tips zijn ook gebundeld in een e-book, dat kan worden gedownload op de uitslagenpagina.

Pensioengeletterdheid jongeren
De pensioengeletterdheid onder jongeren is extreem laag, terwijl uit onderzoek van PensioenLab blijkt dat jongeren zich wél zorgen maken. Er is op internet genoeg informatie over pensioen te vinden, maar jongvolwassenen realiseren zich nog niet voldoende wat de impact is van levenskeuzes op hun latere leven. PensioenLab wil dat jongeren zich bewuster worden van pensioen, zodat ze later niet voor nare verassingen komen te staan. De campagne start gelijktijdig met de landelijke Pensioen3Daagse, en maar loopt heel november door.

PensioenLab
Stichting PensioenLab is opgericht in 2014 door de jongerenvakbonden VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong met als doel de belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen. Stichting PensioenLab brengt jongeren samen zodat ze tot een visie over pensioenen kunnen komen en een stem kunnen laten horen in de pensioendiscussie. Ook ambieert de Stichting verjonging in de pensioenfondsbesturen en verantwoordingsorganen, hiertoe heeft zij de Pensioenlabacademie opgericht. Meer informatie over de campagne is te krijgen via info@pensioenlab.nl of 030-7511850 of via www.pensioenlab.nl.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws