Menu

De SER pleit in haar advies, ‘Leren in het hoger onderwijs van de toekomst’, voor betere kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs. De huidige prestatieafspraken zorgen voor een minder goed carrièreperspectief van docenten en onderzoekers op hbo en universiteit.

De VCP kan zich goed vinden in deze bredere kwaliteitsafspraken omdat deze bijdragen aan beroepskwaliteit en aansluiting in de arbeidsmarkt. De SER pleit via deze kwaliteitsafspraken voor uitdagend onderwijs dat talenten uitdaagt. Afstemming met het beroepenveld als afnemer, waaronder bijv. vakorganisaties; het behouden van een duidelijk onderscheid tussen hbo en wetenschappelijk onderwijs en het aanbieden van een brede basis binnen opleidingen binnen het hoger onderwijs. Om deze kwaliteitsaspecten te bereiken zijn verschillende voorwaarden noodzakelijk Zoals onder andere: goed gekwalificeerde en bekwame docenten,tevredenheid van studenten en afgestudeerden en evenwicht tussen onderzoek en onderwijs, waarbij voldoende ruimte dient te zijn voor fundamenteel onderzoek.

De VCP vindt het van belang dat er wordt gepleit om meer te investeren in de kwaliteit van de docenten. Ook dient, volgens de SER, meer aandacht nodig voor de doorstroming van (tijdelijk) personeel naar andere wetenschappelijke functies. Tevens wordt er door middel van , cijfermateriaal van de VAWO aangetoond, dat de student-docent ratio op de universiteit zeer hoog is. De VCP is zeer tevreden dat de SER zich duidelijk uitspreekt tegen het experiment van beurspromovendi. Dit experiment draagt weinig bij aan andere mogelijkheden die al bestaan, zoals industrial doctorates en wordt ook als niet wenselijk geacht.

Als laatste pleit de VCP voor een vervolgadvies om jonge onderzoekers (AIO’s en postdocs) meer zekerheid en doorgroeimogelijkheden te geven. Op dit moment zijn zij zeer afhankelijk van tijdelijke onderzoeksgelden en hebben daardoor veelal tijdelijke contracten. Dit zou volgens de VCP moeten veranderen. Ook de deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs dient te worden vergroot. Duaal leren, modulair onderwijs, stimuleren van werken met leeruitkomsten en het erkennen van eerder verworven competenties zijn belangrijke aspecten om deelname te vergroten, dit wordt ook door de SER ondersteunt .

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws