Menu

Culemborg, 22 april 2012

Persbericht FNV, CNV en MHP d.d. 18 april 2012

Catshuis-pakket legt bom onder pensioenen en nivelleert

“Ook het tweede bezuinigingspakket van 14 miljard euro, zou voor 80% weer neergelegd zijn bij de gewone mensen. Net als bij de 18 miljard uit het regeerakkoord, blijkt hoe eenzijdig het kabinet de rekening van de crisis neerlegt bij huishoudens. Bovendien plaatst het kabinet een bom onder het moeizaam tot stand gekomen pensioenakkoord en was het van plan maatregelen te nemen, waardoor nivellering in dit land nog jaren voelbaar is”, aldus MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal.

Eenzijdig

Volgens een eerste doorrekening van de MHP zou van de 14 miljard bezuinigingen ruim 11 miljard terecht zijn gekomen bij huishoudens. Ondernemers zouden maar iets meer dan 1 miljard hebben bijgedragen. Samen met de bezuinigingen uit het regeerakkoord, zou dat betekenen dat van de 32 miljard, 26 miljard uit de portemonnee van de mensen zou zijn gekomen. De MHP plaatst ook grote vraagtekens bij de doorrekening van het CPB. Want alleen al de BTW-maatregel en de verlaging van de fiscale kilometervergoeding betekenen voor een gemiddeld werknemersgezin al een koopkrachtachteruitgang van meer dan 2,5%. Daar komen dan nog andere bezuinigingen bovenop, zoals ten aanzien van de zorg en de lonen.

“Dit kabinet legt een fractie van de rekening weliswaar bij werkgevers neer, maar zorgt er voor dat ze dat weer terugverdienen via een verlaging van de loonkosten. Dit lijkt wel erg veel op voorstellen die we eerder informeel van VNO-NCW en MKB-Nederland onder ogen hebben gekregen”, aldus Visser en Van der Wal.

Bom onder pensioenakkoord

Het kabinet heeft direct een bom onder het pensioenakkoord gelegd. De AOW-leeftijd gaat eerder naar 66 jaar, de opbouw van pensioenen worden afgetopt en er wordt bezuinigd op het vitaliteitspakket, dat juist bedoeld was om oudere werknemers te ondersteunen om langer te kunnen doorwerken.

“Deze mix aan maatregelen doen de vraag bij ons opkomen of dit kabinet eigenlijk wel bereid is serieus werk te maken om oudere werknemers te helpen en of het kabinet wel waarde hecht aan het Nederlands pensioenstelsel. De aftopping van de pensioenopbouw staat haaks op deze gedachte”, aldus de MHP-duovoorzitters.

Structurele nivellering

Volgens de MHP zullen de nivellerende maatregelen uit het pakket nog decennia doorwerken. Naast de aftopping van pensioenen, zijn ook de invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten en de verlaging van de fiscale kilometervergoeding hier goede voorbeelden van. Het sociaal leenstelsel zorgt er voor dat toekomstige middengroepen met een extra studieschuld van bijna 10.000 euro worden opgezadeld. De kilometervergoeding, die vooral voelbaar zal zijn onder werknemers uit de middengroepen, betekent dat werknemers eerst ruim 500 euro moeten betalen, voordat ze geld kunnen gaan verdienen.

“We hadden van een centrum-rechts kabinet niet verwacht dat het na het regeerakkoord, wederom met nivellerende maatregelen zou komen, die structureel doorwerken. Vooral de aftopping van pensioenen is ons een doorn in het oog. Dit legt ook een claim op de toekomstige belastinginkomsten”, aldus Visser en Van der Wal.

Nieuwe kansen op evenwichtige bezuinigingen 

“Het is zorgelijk dat er onnodig veel tijd verloren is gegaan nu het Catshuisberaad definitief mislukt is. Maar het biedt ook nieuwe kansen op evenwichtige en duurzame bezuinigingen. We hebben samen met de FNV bij minister Kamp van SZW een uitgewerkte verklaring met bezuinigingen gedeponeerd voor zowel de korte als de lange termijn. Daarom zien wij nieuwe kansen in nieuwe tijden om het maatschappelijk draagvlak nu te gaan verbreden voor een duurzame crisisaanpak”, aldus de duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal van de MHP.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws