Menu
CETA-verdrag krijgt dikke onvoldoende

Gisteren sprak VCP samen met andere maatschappelijke organisaties, met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het CETA-verdrag en de door de minister aangekondigde ‘reset’ van het handels- en investeringsbeleid. Het CETA-verdrag is een nieuw handelsverdrag tussen Canada en Europa.

De voltallige coalitie is tot de conclusie gekomen dat CETA van tafel moet, omdat het verdrag in de huidige vorm een ernstige bedreiging kan vormen voor arbeidsnormen, milieu, publieke diensten en de veiligheid van consumenten. De VCP heeft de minister laten weten dat het verdrag in zijn huidige vorm bovendien niet voldoet aan de ‘meetlat’ ontwikkeld in het TTIP-advies van de SER, noch aan de eigen uitgangspunten van minister Ploumen voor haar ‘reset’ van het beleid zoals vandaag gepubliceerd. “Dit verdrag haalt langs de meetlat van het SER advies TTIP een dikke onvoldoende”, aldus VCP-bestuurder Bob van der Wal. Ook vrijhandel moet zich in de toekomst rekenschap gaan geven aan de gevolgen voor onze samenleving.

De door minister Ploumen aangekondigde ‘reset’ c.q. herijking van het internationale handelsbeleid verliest veel van haar waarde als de Europese Unie ondertussen koerst op het ondertekenen van het ongewijzigde handelsverdrag CETA met Canada, zonder deze ‘reset’ nu al toe te passen. Deze week spreekt de tweede kamer over het verdrag. Minister Ploumen en haar EU-collega’s nemen volgende week een besluit over de ondertekening en voorlopige toepassing van CETA. De Europese Commissie en Canada willen de zorgen nu wegnemen door een ‘interpretatieve verklaring’ aan het verdrag toe te voegen, waarvan de juridische status twijfelachtig is.

Lees hier de open brief (.pdf) van de coalitie van maatschappelijke organisaties.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws