Menu
Pensioen algemeen jong oud

Deelnemers van pensioenfonds ABP moeten volgend jaar rekening houden met een onnodig hoge premie. Het zogeheten verantwoordingsorgaan heeft aangegeven te kunnen leven met een voorstel daartoe van het bestuur. Binnen dit adviesorgaan had de zogeheten coalitiefractie – met onder meer vakorganisatie CMHF – aangegeven niets te zien in het voorgenomen besluit. Maar doordat de FNV-fractie zich aansloot bij de werkgevers kwam het er toch door.

Rekenrente

Op tafel lag de zogeheten premie- en indexatienota van ABP. Daarin gaat het bestuur van het pensioenfonds uit van een rekenrente van 0,2 procent. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de toekomstige verplichtingen. Volgens Jacqueline van Langeraad van CMHF, aangesloten bij de VCP, rekent ABP zich arm en zou het veel realistischer zijn als wordt uitgegaan van een rente van 2,4 procent. In dat geval is een premieopslag van anderhalf procent helemaal niet nodig.

Dreigende kortingen

De discussie over de rente speelt ook in de uitvoering van het Pensioenakkoord. De VCP vindt dat bij de overgang naar een nieuw stelsel een vaste rente moet worden vastgelegd. Binnen de VCP zijn er grote zorgen over dreigende kortingen bij veel gepensioneerden, en over de steeds groter wordende druk om premies te verhogen of de opbouw te verlagen. Met een bodem onder de rente wordt het probleem in ieder geval niet groter en dat neemt druk weg.

Dekkingsgraad

Door uit te gaan van 0,2 procent komt de dekkingsgraad van ABP (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) onder de 90 procent en is de kans op pensioenkortingen heel groot. Volgens de CMHF moet het ABP-bestuur het kabinet vragen ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt. “En het kabinet zou het VCP-voorstel van een vaste rekenrente de komende jaren nog eens goed moeten bekijken”, aldus Van Langeraad.

Hoog rendement

Op basis van de veilige rendementsverwachtingen zoals de commissie Dijsselbloem die heeft berekend zou de dekkingsgraad van ABP met sprongen omhoog gaan. “Het rendement van ABP ligt al jaren op ongeveer 6 procent. Maar het bestuur doet nu alsof dat niet zo is. Daardoor ontvangen de huidige gepensioneerden 20 procent minder en bouwen de huidige actieven 20 procent minder op. En nu vragen we de werkenden ook nog geld opzij te zetten tegen een absurd laag rendement. Wat ons betreft zou zelfs een bezinning over indexatie op zijn plaats zijn.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws