Menu
Arbeidsmarkt diversiteit architect

De VCP gaat de komende tijd dieper in op het coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke onderdelen behandelen die voor ons en de VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat het om de arbeidsmarkt.

Positie VCP

Een arbeidsrelatie met een normaal contract vormt een belangrijk fundament onder ons bestaan. De VCP maakt zich hier al jarenlang sterk voor. In het SER-advies van eerder dit jaar over sociaal-economisch beleid (MLT) is onder meer opgenomen dat bij structureel werk in principe ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoort. De VCP vindt het verder van groot belang dat constructies rond flex worden teruggedrongen en schijnzelfstandigheid aan banden wordt gelegd. Er moet een einde komen aan het ongelijke speelveld en de toenemende onzekerheid voor werkenden.

Beter reguleren

De coalitie wil flexibele arbeidsrelaties terugdringen. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor grote onzekerheid, zo staat in het akkoord. De coalitiepartijen gaan oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter reguleren, in lijn met het SER-advies. De maatregelen moeten door het kabinet natuurlijk nog uitgewerkt worden, maar over de richting is de VCP positief.

Deeltijd-WW

In het coalitieakkoord staat dat om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten in overleg met sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW wordt uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Voor de VCP is het van belang dat dit niet ten koste gaat van opgebouwde WW-rechten van werknemers. In het SER-advies is een voorstel gedaan om de interne wendbaarheid te vergoten. Volgens de VCP zal dat uitgangspunt moeten zijn voor uitwerking.

Webmodule

Verder blijkt uit het coalitieakkoord dat de zogeheten webmodule verder ontwikkeld wordt om zzp’ers voorafgaand meer duidelijkheid te geven over de arbeidsrelaties. Daarnaast wil het kabinet schijnzelfstandigheid tegengaan door betere handhaving. De VCP pleit al langer voor betere handhaving om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Volgens de VCP moeten de professionals daarbij de ruimte krijgen om te handelen op basis van vertrouwen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws