Menu
Code Pensioenfondsen herzien

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen herzien, deze gaat in op 1 januari 2024. Het besluit is zojuist in de Staatscourant geplaatst. De Code is een belangrijk instrument voor de zelfregulering van pensioenfondsen, die moet dus up-to-date zijn en aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. De VCP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste code, ruim tien jaar geleden, alsmede bij deze herziening.

Actualisering
Waarom was een herziening nu nodig? De huidige versie is van 2018. Dat lijkt nog niet zo lang geleden, maar toch was een herziening nodig om aansluiting te houden bij snelle maatschappelijke ontwikkelingen als diversiteit en inclusie, terwijl ook duurzaamheid in een hogere versnelling staat. Daarbij is de Wet toekomst pensioenen dit jaar aangenomen en ook die leidde tot aanpassingen van de Code. Het goede wordt behouden, maar ook aanbevelingen van de monitoringscommissie, die speciaal let op deze Code zijn verwerkt. Het resultaat is dat het belang van de deelnemer nog beter voorop staat, in de nieuwste versie van de Code.

Diversiteit
Om diversiteit en inclusie binnen de pensioensector een extra boost te geven komt er een speciale Taskforce diversiteit & inclusie. ‘Goed pensioenfondsbestuur’ is mensenwerk en teamwerk. Divers samengestelde teams, waar ruimte is voor uiteenlopende invalshoeken en perspectieven, komen tot betere resultaten. De aangepaste code vraagt om als bestuur te vertellen wat er in de loop van een jaar op meerdere fronten is gedaan om de diversiteit en inclusie te versterken. Hier kan het bestuur dus vertellen over wat het heeft gedaan, wat werkte wel wat werkte minder goed? En wat zijn de plannen voor het aankomende jaar? Zo inspireren we fondsbesturen tot meer zelfreflectie, meer uitleg en meer diversiteit. Dat is nodig, nu de diversiteit maar mondjesmaat toeneemt. ‘’Meer inzetten op diversiteit blijft nodig en daar kan de Taskforce een mooie bijdrage aan leveren’’, aldus VCP-senior beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Overige wijzigingen
Pensioenfondsen zijn financiële instellingen met een sociaal doel namelijk de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zowel het financiële karakter als het sociale doel komen tot uitdrukking in ‘goed pensioen-fondsbestuur’ en daarmee in deze code. Pensioenfondsen hebben een maatschappelijke functie, namelijk het zonder winstoogmerk uitvoeren van de aanvullende pensioenregeling van mensen die in een bepaalde onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep werken of hebben gewerkt. Daarom staat voor pensioenfondsen – en in deze code – het belang van deze mensen en de betrokken werkgevers steeds voorop. Bij de maatschappelijke ontwikkelingen past dat er meer aandacht is voor visie, missie en strategie, net als duidelijke keuzes in duurzaamheid en beleggingsbeleid. Toegespitst op de deelnemers focust de code op keuzebegeleiding.

Tien jaar code
De eerste Code Pensioenfondsen werd op 1 januari 2014 gepubliceerd op initiatief van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Met deze actuele code blijft het doel om de kwaliteit te verhogen van pensioenfondsbesturen. De onafhankelijke Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op naleving van de Code.

Download hier de herziene code.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws