Menu
Column: denk ook aan evalueren en bijsturen van beleid

Wil het nieuwe kabinet de komende regeerperiode tot een succes maken, dan is er meer nodig dan alleen plannen maken en die in beleid omzetten. Evalueren en waar nodig bijsturen is minstens zo belangrijk, maar juist daar ontbreekt het nogal eens aan in politiek Den Haag, schrijft CMHF-voorzitter Marc de Natris in een column.

Kwaliteitscirkel

De Natris gaat in zijn column in op de zogeheten kwaliteitscirkel van Deming, een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. Plan, do, check en act, dat zijn de vier stappen die je daarbij idealiter doorloopt, maar de laatste twee (evalueren van nieuw beleid en bijsturen) worden in Den Haag veelal niet gedaan. “Het negeren van de ‘check and act’ is in mijn ogen dan ook een hedendaagse politieke achilleshiel met als resultaat een samenleving die steeds minder vertrouwen heeft in onze politieke leiding”, schrijft Marc de Natris.

Elan

Rutte IV zou er daarom goed aan doen zich niet blind te staren op eigen modellen maar de volledige kwaliteitscirkel continu te doorlopen. Anders gaat de samenleving zich roeren en komt er van het beloofde nieuwe elan niets terecht, schrijft de CMHF-voorzitter.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws