Menu

De VCP is kritisch over het plan dat niet iedereen die door ziekte een lagere WW-uitkering krijgt, wordt gecompenseerd. Mensen met een WW-uitkering komen nu alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dat schrijft de VCP in een reactie op een voorgenomen wijziging van het Dagloonbesluit, waarover minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer eind vorig jaar heeft geïnformeerd.

UWV
Vooruitlopend op de voorgenomen wijziging kunnen mensen met een WW-uitkering die door ziekte zijn benadeeld zich nu al aanmelden op de UWV-website. Het UWV heeft zijn site daarvoor opengesteld, zoals de minister in zijn voornemen heeft aangegeven. Het UWV krijgt op die manier alvast zicht op de omvang van de groep.

Voorwaarden
Het gaat hier om de groep mensen die tussen 1 juli 2015 en 1 december 2017 recht kreeg op een WW-uitkering. Een van de voorwaarden om de tegemoetkoming te krijgen is dat het verschil tussen het oude en nieuwe dagloon meer dan 7 procent is. Daarnaast moet iemand meer dan 12 weken ziek zijn geweest. Wie korter ziek was, krijgt de tegemoetkoming dus niet. De VCP vindt dat niet kloppen en wil dat de voorwaarden van tafel gaan. De VCP is wel blij met het principe dat lagere inkomsten door ziekte niet meer mogen leiden tot een lagere WW-uitkering.

Actief benaderen
Het UWV kan niet meer precies beoordelen bij welke mensen een periode van ziekte heeft geleid tot een lager dagloon. Daarom moeten de mensen om wie het gaat zich zelf melden bij het UWV. Volgens de VCP is het UWV wel degelijk in staat om de groep te selecteren. De VCP vindt dan ook dat het UWV deze mensen actief zelf moet benaderen, zodat niemand buiten de boot valt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws