Menu
Congres: OR klaar voor de toekomst op 5 oktober bij de SER

Robotisering en digitalisering, het zijn actuele trends waar we allemaal mee te maken krijgen. Zij brengen veranderingen binnen organisaties. Wat betekenen die ontwikkelingen voor uw organisatie? Hoe kunt u actief inspelen op de digitale samenleving? De VCP vindt het belangrijk dat de SER met dit congres deelnemers, in het bijzonder OR-en, wil ondersteunen in hun voorbereiding op deze toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens het congres zal worden stilgestaan bij verschillende vraagstukken. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de onderneming en welke rol spelen de bestuurder en de OR hierin? Zijn de bestuurder en de OR daarop voorbereid? Wat moeten de bestuurder en de OR leren om op de ontwikkelingen in te kunnen spelen?

Het congres is bedoeld voor

Leden van de OR, raad van bestuur, raad van commissarissen, raad van toezicht, OR-opleiders en -adviseurs, sociale partners, beleidsmakers en academici. Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 16.15 uur. Inloop is vanaf 12.30 uur.

Aanmelden kan via deze link

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws