Menu
pensioenen campagne overheid

Is mijn pensioen goed geregeld? De helft van Nederland twijfelt daar wel eens over, blijkt uit onderzoek. Vooral werkenden en pensioengeoriënteerden vrezen dat ze later niet van een goed pensioen kunnen genieten. De campagne van het ministerie van SZW over de veranderingen in de pensioenregels bracht hier enige verandering in.

Voorlichtingscampagne

Onderdeel van de campagne was de website pensioenduidelijkheid.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Partijen hebben meegewerkt aan dit initiatief om betrouwbare informatie te bieden over het pensioenstelsel. De informatieve website werd goed bezocht door mensen tussen de 55 en 67 jaar , maar andere doelgroepen bleven achter.

Duidelijke communicatie

De voorlichtingscampagne was een eerste stap om deelnemers te informeren over de wijzigingen als gevolg van de wet toekomst pensioenen. Voor veel pensioenregelingen worden momenteel door werkgevers en vakbonden met pensioenfondsen afspraken gemaakt over de overgang. De VCP is altijd voorstander van transparante en duidelijke communicatie. Dus ook over het pensioenstelsel. Werkgevers, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders moeten in aanloop naar de nieuwe regeling duidelijk communiceren met deelnemers over de veranderingen en wat die voor u betekenen.

Nu al vragen over uw pensioen? Informeer bij uw pensioenfonds of werkgever!

Meer algemene informatie over de op handen zijnde wijzigingen leest u in dossier Pensioenen op onze website of ga naar de website pensioenduidelijkheid.nl.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws