Menu

Culemborg, 25 mei 2010

Definitieve verkiezingsprogramma’s

Ruim 100.000 werknemers zullen alsnog
een hogere pensioenopbouw krijgen vanwege te veel doorberekende kosten
van bij verzekeraars ondergebrachte ‘beschikbare premieregelingen’ voor
pensioenen. In totaal gaat het om circa € 200 miljoen. “De
onduidelijkheid rondom deze pensioenregelingen is al jarenlang een doorn
in het oog van de MHP en de aangesloten bonden”, aldus MHP-bestuurder
Eddy Haket.

Al eerder heeft de MHP van de acht grootste politieke partijen de concept-verkiezingsprogramma’s in een overzicht samengevat. In bijgaand overzicht zijn de definitieve programma’s opgenomen. Tevens is per thema de visie van de MHP kort weergegeven. Dit overzicht heeft geenszins tot doel een stemadvies te geven. De MHP is een politiek onafhankelijke vakcentrale, die de inhoud van elk beleidsonderdeel beoordeelt voor zover dit van belang is voor haar leden.

Download hier het definitieve overzicht verkiezingsprogramma’s en de visie van de MHP.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven