Menu

Culemborg, 25 mei 2010

Definitieve verkiezingsprogramma’s

Ruim 100.000 werknemers zullen alsnog
een hogere pensioenopbouw krijgen vanwege te veel doorberekende kosten
van bij verzekeraars ondergebrachte ‘beschikbare premieregelingen’ voor
pensioenen. In totaal gaat het om circa € 200 miljoen. “De
onduidelijkheid rondom deze pensioenregelingen is al jarenlang een doorn
in het oog van de MHP en de aangesloten bonden”, aldus MHP-bestuurder
Eddy Haket.

Al eerder heeft de MHP van de acht grootste politieke partijen de concept-verkiezingsprogramma’s in een overzicht samengevat. In bijgaand overzicht zijn de definitieve programma’s opgenomen. Tevens is per thema de visie van de MHP kort weergegeven. Dit overzicht heeft geenszins tot doel een stemadvies te geven. De MHP is een politiek onafhankelijke vakcentrale, die de inhoud van elk beleidsonderdeel beoordeelt voor zover dit van belang is voor haar leden.

Download hier het definitieve overzicht verkiezingsprogramma’s en de visie van de MHP.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws