Menu

De vakcentrale MHP houdt de ontwikkeling van de financiële positie van onze pensioenfondsen nauwlettend in de gaten. De financiële positie van pensioenfondsen is ten opzichte van juni iets verbeterd. Eind juni was de gemiddelde dekkingsgraad nog gelijk aan 102%. De gemiddelde dekkingsgraad steeg in augustus naar 104% en zit daarmee nog steeds onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%. Dit meldde De Nederlandsche Bank op 19 september jl. middels een persbericht. De toezichthouder schrijft de verbetering vooral toe aan hogere rentetarieven en stijgende aandelenkoersen.

De overheid eist dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds 105% of hoger is. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan moet het pensioenfonds met een herstelplan aangeven hoe het de verplichte 105% denkt te bereiken. Ook moet het pensioenfonds aangeven welke maatregelen het neemt als het herstel niet lukt binnen de termijn die daarvoor staat.
Voor een aantal pensioenfondsen loopt het ‘drie of vijf jaar’ lopende herstelplan aan het einde van dit jaar af. Voor hen (ongeveer 131 fondsen in augustus) bestaat nog steeds de reële kans dat zij een (kleine) aanvullende pensioenkorting zullen moeten doorvoeren in 2014 voor zowel actieven als gepensioneerde deelnemers van het fonds. Bepalend hiervoor is de stand van de dekkingsgraad van eind december 2013.

Photo credit: Sebastiaan ter Burg

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws