Menu
Digitale vaardigheid noodzakelijk op arbeidsmarkt

Digitale vaardigheden zijn naast lezen en schrijven van steeds groter belang om mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Daar moet meer aandacht voor komen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het SER-advies ‘Samen werken aan taal’ dat vandaag is gepubliceerd. Naast laaggeletterdheid vraagt de SER ook aandacht voor digitale vaardigheden.

Maatschappelijk probleem
Uit het SER-advies blijkt dat liefst 2,5 miljoen mensen moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid is vaak een oorzaak van problemen als schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Volgens de SER wordt de ernst van het probleem onvoldoende erkend door het kabinet. Er zou meer geld bij moeten en vanuit het kabinet zou meer landelijke regie moeten komen. Het SER-advies pleit onder meer voor een aanpak op maat en voor preventieve maatregelen.

Werkvloer
Voor laaggeletterden zijn veel vaardigheden niet vanzelfsprekend, zoals het voorlezen van kinderen, maar ook het gebruik van social media of online bankieren. Ook op de werkvloer kunnen laaggeletterdheid en gebrek aan digitale vaardigheid impact hebben. Veiligheidsvoorschriften en werkinstructies moeten kunnen worden gelezen door alle werknemers. Om concurrerend te kunnen zijn, hebben werkgevers mensen nodig met steeds meer taal- en digitale vaardigheden.

Iedereen moet mee kunnen doen
Volgens de VCP zal gebrek aan digitale vaardigheid naast laaggeletterdheid in de toekomst een nog groter probleem worden als niet iedereen in staat wordt gesteld om mee te komen. “Het probleem speelt op meer plekken, niet alleen aan de aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een landelijke integrale aanpak is daarom op zijn plaats. Daarnaast is het belangrijk dat er kennisversterking komt, door middel van meer onderzoek en verzameling van cijfers”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws