Menu
Diversity Day: op naar een inclusieve samenleving

De arbeidsmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving, maar in de praktijk zien we daar nog te weinig van. Dat zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk van de VCP ter gelegenheid van Diversity Day. “Nog te vaak staan bepaalde groepen aan de kant: te weinig vrouwen, te weinig mensen met een niet-westerse achtergrond en te weinig mensen met een arbeidsbeperking. Op de arbeidsmarkt moet iedereen tot zijn recht komen.”

Professional centraal
Op Diversity Day wordt uitgebreid stilgestaan bij de kracht van diversiteit en ook bij wat organisaties laten lopen als ze zich hier onvoldoende voor inspannen. “Wij zijn voor een samenleving waar iedereen zijn kracht kan benutten. De VCP streeft naar een inclusieve organisatiecultuur waar ruimte is voor diversiteit, waardering voor verschil en ontwikkeling van talent en het centraal zetten van de professional voorop staat. Diversiteit komt ook de kracht van de organisatie zelf ten goede. De kwaliteiten van mensen worden nu niet volledig benut, dat is zonde!”

Gender
De VCP zet zich in voor meer diversiteit op de werkvloer, zoals meer genderdiversiteit, culturele diversiteit en mensen met een arbeidsbeperking. De VCP heeft samen met de andere sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid de organisatie Diversiteit in Bedrijf opgericht met als doel de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Daarnaast is in 2013 met het sociaal akkoord afgesproken dat bedrijven en de overheid in 2026 samen 125.000 extra banen moeten hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Diversiteit in de top
Vorige maand kwam de SER met een advies naar buiten over diversiteit in de top van bedrijven. Ook daar komt nog veel te weinig van terecht: het aantal vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond in de top blijft sterk achter. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met stevige maatregelen, waaronder de verplichting om meer vrouwen op topfuncties aan te stellen. De VCP is het eens met een brede aanpak. “Een inclusieve arbeidsmarkt bereik je niet door slechts (streef)cijfers te benoemen en eenzijdig te focussen op aantallen. Alle professionals moeten tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn en daar is een brede aanpak voor nodig”, Sacha Heemskerk. Volgens de VCP gaat veel talent verloren doordat vrouwen niet doorstromen naar de top. “Dat is zonde, want bedrijven en organisaties benutten daardoor niet de kwaliteiten die ze in huis hebben”, zegt Heemskerk.

Klik hier voor het volledige SER-advies

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws