Menu

Het kabinet wil het doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd eenvoudiger maken. Het wil dit vanaf 1 januari 2016 regelen in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De VCP is geen voorstander van dit wetsvoorstel omdat het per saldo leidt tot een verdere scheefgroei door het verminderen van de inkomensbescherming bij ziekte en het oprekken van flexcontracten voor AOW-plussers.

De voornaamste maatregel in het kabinetsplan is dat de uitkering bij ziekte voor werkende AOW’ers wordt beperkt tot maximaal zes weken. Bij ziekte hebben werkende gepensioneerden nu recht op een uitkering van maximaal twee jaar, net als jongere werknemers. Voor een werkgever wordt de gepensioneerde werknemer daarmee nog goedkoper. Dat leidt tot verdringing van werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor een AOW-er hoeft de werkgever al veel minder premies te betalen. De laatste jaren werken al steeds meer ouderen boven de 65 jaar, terwijl ouderen onder de 65 jaar werkloos thuis zitten. De VCP zou graag goed geregeld zien dat werknemers na hun AOW-gerechtigde leeftijd met behoud van rechten kunnen doorwerken, maar daar draagt dit wetsvoorstel niet aan bij.
De focus zou veel meer moeten liggen op werknemers tussen 55 en 65 jaar en op andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Beleidsagenda 2020 van de Stichting van de Arbeid zijn afspraken gemaakt over het verhogen van de arbeidsparticipatie van de groep werknemers ouder dan 55 jaar. Maatregelen om werkgelegenheid van werknemers ouder dan 55 jaar te bevorderen zijn de afgelopen jaren afgebouwd. Het doel van sociale partners om de werkgelegenheid van deze categorie werknemers te bevorderen raakt nog verder uit beeld.

Fotocredit: De Nationale Beeldbank/Ivonne Wierink

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws